Σελίδα 1 από 1

προβλήματα με το lxqt

Δημοσιεύτηκε: Δευ Απρ 06, 2015 07:26 am
από airmaik
έχω ένα θέμα με τους εξωτερικούς δίσκους καθώς μου αργεί να μου τους αναγνωρίσει, μου βγάζει αυτό μήνυμα μετά από 20 δευτερόλεπτα

Εικόνα

και πολλές φορές έχω πρόβλημα με την προσάρτηση ενώ άλλες όχι!!!!

Εικόνα

Εικόνα

Re: προβλήματα με το lxqt

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 10, 2015 09:16 am
από dglent
Για δες μήπως έχεις τίποτα σφάλματα στο /var/log/syslog
su
[root@localhost dglent]# cat /var/log/syslog > syslog

Μετά στο αρχείο syslog, αναζήτησε λέξεις κλειδιά όπως segfault, trap, error, general protection, fatal
χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου εκτός από αυτό:
https://github.com/lxde/lxqt/issues/499

Re: προβλήματα με το lxqt

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 10, 2015 12:24 pm
από airmaik
δεν εχω καθολου το /var/log/syslog

cat /var/log/syslog > syslog
cat: /var/log/syslog: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

Re: προβλήματα με το lxqt

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μάιος 10, 2015 12:53 pm
από dglent
Έχεις δίκιο γιατί τώρα έχουμε πια το ξακουστό systemd και journald τα οποία δεν τα έχω συνηθίσει ακόμα και μπερδεύομαι:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Sy ... ith_syslog

Έχω κάνει αυτό απ'ότι φαίνεται (δεν θυμάμαι αλλά από το παρακάτω έτσι φαίνεται):
https://forums.mageia.org/en/viewtopic.php?f=41&t=6699

Κώδικας: Επιλογή όλων

[dglent@localhost ~]$ cat /etc/systemd/journald.conf
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# See journald.conf(5) for details

[Journal]
#Storage=auto
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSec=5m
#RateLimitInterval=30s
#RateLimitBurst=1000
#SystemMaxUse=
#SystemKeepFree=
#SystemMaxFileSize=
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#RuntimeMaxFileSize=
#MaxRetentionSec=
#MaxFileSec=1month
ForwardToSyslog=yes
#ForwardToKMsg=no
#ForwardToConsole=no                                         
#ForwardToWall=yes                                          
#TTYPath=/dev/console                                        
#MaxLevelStore=debug                                         
#MaxLevelSyslog=debug                                        
#MaxLevelKMsg=notice                                         
#MaxLevelConsole=info                                        
#MaxLevelWall=emerg
[dglent@localhost ~]$
Και για να μου καταγράφει ανά χρονικά διαστήματα έχω εγκατεστημένο το πακέτο cronie-anacron που μου συνέστησαν εδώ:
https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=6285#c25