Αναβάθμιση του Firefox

Άβαταρ μέλους
dglent
Δημοσιεύσεις: 1017
Εγγραφή: Τετ Ιουν 01, 2011 05:42 am
Τοποθεσία: Γαλλία
Has thanked: 6 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από dglent » Τετ Σεπ 18, 2013 05:29 am

Το αρχείο που φτιάχνει το rpm είναι το spec το οποίο με τις κατάλληλες οδηγίες κάνει compile το πρόγραμμα από τον φάκελο /SOURCES
Το srpm είναι το πηγαίο rpm και διαθέτει το συμπιεσμένο αρχείο με το πρόγραμμα, το spec, τα patches ...
Όταν κάνεις εγκατάσταση ως χρήστης (έτσι πρέπει) και όχι ως root το srpm με την εντολή rpm -Uvh smem-1.3-2.mga4.src.rpm, σου ανοίγει το πακέτο και εγκαθιστά τα sources (πρόγραμμα και patches) στον υποφάκελο /SOURCES και το spec στον υποφάκελο /SPEC

Τώρα, πήγαινε στον υποφάκελοο /SPEC και δώσε την εντολή

Κώδικας: Επιλογή όλων

bm -l smem.spec
-l για να σου δημιουργήσει και ένα αρχείο log για να δεις αν κάτι δεν πάει καλά τα μηνύματα
μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις την εντολή

Κώδικας: Επιλογή όλων

rpmbuild -ba smem.spec
Θα σου φτιάξει τα rpm και θα υα βάλει στο /RPM/x86_64 ή /RPM/i586 ανάλογα με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σου.
Το συγκεκριμένο είναι python πρόγραμμα και έχει το :
BuildArch: noarch
στο spec που σημαίνει ότι θα το βάλει στο RPM/noarch, και να μην υπάρχει ο υποφάκελος θα τον δημιουργήσει αυτόματα

Άβαταρ μέλους
airmaik
Δημοσιεύσεις: 673
Εγγραφή: Τρί Ιουν 07, 2011 16:44 pm
Been thanked: 3 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από airmaik » Τετ Σεπ 18, 2013 18:27 pm

δινω

Κώδικας: Επιλογή όλων

bm -l smem.spec

Κώδικας: Επιλογή όλων

creating package list
processing package smem-1.3-%mkrel 2
building source and binary packages
Executing(%prep): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.mbslAp
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ rm -rf smem-1.3
+ /usr/bin/tar -xf -
+ /usr/bin/gzip -dc /home/prodromos/rpmbuild/SOURCES/smem-1.3.tar.gz
+ STATUS=0
+ '[' 0 -ne 0 ']'
+ cd smem-1.3
+ /usr/bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.x5NRrY
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd smem-1.3
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ exit 0
Executing(%install): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.iSMUkx
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ '[' /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386 '!=' / ']'
+ rm -rf /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
++ dirname /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
+ mkdir -p /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT
+ mkdir /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
+ cd smem-1.3
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ install -D smem /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386//usr/bin/smem
+ install -D smem.8 -m 644 /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386//usr/share/man/man8/smem.8
+ /usr/lib/rpm/find-debuginfo.sh --run-dwz --dwz-low-mem-die-limit 10000000 --dwz-max-die-limit 50000000 -m /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/smem-1.3

+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/clean_files
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/compress_files .xz
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/relink_symlinks
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/clean_perl
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/lib_symlinks
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/gprintify
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_mo
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/translate_menu
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_pamd
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/remove_info_dir
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_eol
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/check_elf_files
+ /usr/lib/rpm/mageia/brp-java-repack-jars
Processing files: smem-1.3-2.mga3.noarch
Finding Provides: /usr/lib/rpm/mageia/filter.sh ' ' ' ' '/home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386' /usr/lib/rpm/mageia/find-provides
Finding Requires(interp): 
Finding Requires(rpmlib): 
Finding Requires(verify): 
Finding Requires(pre): 
Finding Requires(post): 
Finding Requires(preun): 
Finding Requires(postun): 
Finding Requires: /usr/lib/rpm/mageia/filter.sh ' ' ' ' '/home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386' /usr/lib/rpm/mageia/find-requires /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386 i586
Finding Enhances: 
Finding Supplements: 
Provides: smem = 1.3-2.mga3
Requires(rpmlib): rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1 rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/SRPMS/smem-1.3-2.mga3.src.rpm
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/RPMS/noarch/smem-1.3-2.mga3.noarch.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.1mGgKv
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd smem-1.3
+ /usr/bin/rm -rf /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
+ exit 0
succeeded!

δίνω

Κώδικας: Επιλογή όλων

rpmbuild -ba smem.spec

Κώδικας: Επιλογή όλων

Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.or9WH9
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ rm -rf smem-1.3
+ /usr/bin/tar -xf -
+ /usr/bin/gzip -dc /home/prodromos/rpmbuild/SOURCES/smem-1.3.tar.gz
+ STATUS=0
+ '[' 0 -ne 0 ']'
+ cd smem-1.3
+ /usr/bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.Y7iz02
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd smem-1.3
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ exit 0
Executing(%install): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.MdHtkW
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ '[' /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386 '!=' / ']'
+ rm -rf /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
++ dirname /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
+ mkdir -p /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT
+ mkdir /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
+ cd smem-1.3
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ install -D smem /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386//usr/bin/smem
+ install -D smem.8 -m 644 /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386//usr/share/man/man8/smem.8
+ /usr/lib/rpm/find-debuginfo.sh --run-dwz --dwz-low-mem-die-limit 10000000 --dwz-max-die-limit 50000000 -m /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/smem-1.3

+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/clean_files
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/compress_files .xz
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/relink_symlinks
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/clean_perl
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/lib_symlinks
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/gprintify
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_mo
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/translate_menu
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_pamd
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/remove_info_dir
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_eol
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/check_elf_files
+ /usr/lib/rpm/mageia/brp-java-repack-jars
Processing files: smem-1.3-2.mga3.noarch
Finding Provides: /usr/lib/rpm/mageia/filter.sh ' ' ' ' '/home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386' /usr/lib/rpm/mageia/find-provides
Finding Requires(interp): 
Finding Requires(rpmlib): 
Finding Requires(verify): 
Finding Requires(pre): 
Finding Requires(post): 
Finding Requires(preun): 
Finding Requires(postun): 
Finding Requires: /usr/lib/rpm/mageia/filter.sh ' ' ' ' '/home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386' /usr/lib/rpm/mageia/find-requires /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386 i586
Finding Enhances: 
Finding Supplements: 
Provides: smem = 1.3-2.mga3
Requires(rpmlib): rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1 rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/SRPMS/smem-1.3-2.mga3.src.rpm
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/RPMS/noarch/smem-1.3-2.mga3.noarch.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.EXuj0Q
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd smem-1.3
+ /usr/bin/rm -rf /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/smem-1.3-2.mga3.i386
+ exit 0

στο

/home/prodromos/rpmbuild/RPMS/noarch/

έχει ένα πακέτο το smem-1.3-2.mga3.noarch

αυτό λές?
Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz ‖ RAM 7860 MiB ‖ HP 8079 - HP HP EliteBook 840 G3
Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] [8086:1916] {i915}
wlp2s0: Intel Wireless 8260 [8086:24f3] (rev 3a) ⋮ enp0s31f6: Intel Ethernet Connection I219-LM [8086:156f] (rev 21)

Άβαταρ μέλους
dglent
Δημοσιεύσεις: 1017
Εγγραφή: Τετ Ιουν 01, 2011 05:42 am
Τοποθεσία: Γαλλία
Has thanked: 6 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από dglent » Τετ Σεπ 18, 2013 20:14 pm

Ναι !
Συγχαρητήρια. μολις εφτιαξες ένα πακέτο :-)

Άβαταρ μέλους
dglent
Δημοσιεύσεις: 1017
Εγγραφή: Τετ Ιουν 01, 2011 05:42 am
Τοποθεσία: Γαλλία
Has thanked: 6 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από dglent » Τετ Σεπ 18, 2013 20:21 pm

Σε αυτή τη σειρά στο αρχείο .rpmmacros
#%distsuffix mgr
βγάλε το # ώστε τα πακέτα να έχουν το mgr αντί mga

Άβαταρ μέλους
airmaik
Δημοσιεύσεις: 673
Εγγραφή: Τρί Ιουν 07, 2011 16:44 pm
Been thanked: 3 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από airmaik » Τετ Σεπ 18, 2013 20:35 pm

οκ ευχαριστώ !!!

θα προσπαθήσω για το firefox μιας και έχω καλο υπολογιστή να το ανεβάσουμε για τον cpfotiadis
Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz ‖ RAM 7860 MiB ‖ HP 8079 - HP HP EliteBook 840 G3
Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] [8086:1916] {i915}
wlp2s0: Intel Wireless 8260 [8086:24f3] (rev 3a) ⋮ enp0s31f6: Intel Ethernet Connection I219-LM [8086:156f] (rev 21)

Άβαταρ μέλους
airmaik
Δημοσιεύσεις: 673
Εγγραφή: Τρί Ιουν 07, 2011 16:44 pm
Been thanked: 3 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από airmaik » Τετ Σεπ 18, 2013 22:22 pm

δινω

Κώδικας: Επιλογή όλων

bm -l
και μου δειχνει οτι πρεπει να εγκαταστησω αυτα τα πακετα

Κώδικας: Επιλογή όλων

gtk+2-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libxinerama-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libxscrnsaver-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libjpeg-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libpng-devel >= 2:1.4 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
zlib-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
glib2-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libIDL2-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
makedepend is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
nss-devel >= 2:3.13.2 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
nss-static-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
nspr-devel >= 2:4.9.0 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
startup-notification-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
dbus-glib-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
sqlite3-devel >= 3.7.13 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
valgrind is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
java-rpmbuild is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
yasm >= 1.0.1 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libxt-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
hunspell-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
doxygen is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(libproxy-1.0) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(alsa) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libnotify-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
cairo-devel >= 1.10 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
mesagl-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libvpx-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
autoconf2.1 is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libiw-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
python-virtualenv is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
gstreamer0.10-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
libgstreamer0.10-plugins-base-devel is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(ogg) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(vorbis) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(theoradec) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(opus) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
pkgconfig(libevent) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
error: failed!

μετα αφου βρηκα τα πακετα ξανα δινω

Κώδικας: Επιλογή όλων

bm -l
και μου βγάζει

Κώδικας: Επιλογή όλων

creating package list
processing package firefox-24.0-%{release}
building source and binary packages
error: Failed build dependencies:
    pkgconfig(theoradec) is needed by firefox-0:24.0-2mgr3.x86_64
error: failed!
το πακετο ομως εγω αυτο το εχω εγκατεστημενο

http://www.flickr.com/photos/99709873@N ... /lightbox/
Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz ‖ RAM 7860 MiB ‖ HP 8079 - HP HP EliteBook 840 G3
Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] [8086:1916] {i915}
wlp2s0: Intel Wireless 8260 [8086:24f3] (rev 3a) ⋮ enp0s31f6: Intel Ethernet Connection I219-LM [8086:156f] (rev 21)

Άβαταρ μέλους
dglent
Δημοσιεύσεις: 1017
Εγγραφή: Τετ Ιουν 01, 2011 05:42 am
Τοποθεσία: Γαλλία
Has thanked: 6 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από dglent » Τετ Σεπ 18, 2013 22:50 pm

Δοκιμασε αυτο:
urpmi --buildrequires firefox.spec

Άβαταρ μέλους
airmaik
Δημοσιεύσεις: 673
Εγγραφή: Τρί Ιουν 07, 2011 16:44 pm
Been thanked: 3 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από airmaik » Πέμ Σεπ 19, 2013 06:01 am

το εγκατεστησε το πακετο αυτο μετα ξανα δινω

Κώδικας: Επιλογή όλων

bm -l
και μου βγαζει αυτο

Κώδικας: Επιλογή όλων

, (PRUint32)3 },
 { (void *)"\060\202\007\075\060\202\005\045\240\003\002\001\002\002\001\000"
"\060\015\006\011\052\206\110\206\367\015\001\001\004\005\000\060"
"\171\061\020\060\016\006\003\125\004\012\023\007\122\157\157\164"
"\040\103\101\061\036\060\034\006\003\125\004\013\023\025\150\164"
"\164\160\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056"
"\157\162\147\061\042\060\040\006\003\125\004\003\023\031\103\101"
"\040\103\145\162\164\040\123\151\147\156\151\156\147\040\101\165"
"\164\150\157\162\151\164\171\061\041\060\037\006\011\052\206\110"
"\206\367\015\001\011\001\026\022\163\165\160\160\157\162\164\100"
"\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147\060\036\027\015\060\063"
"\060\063\063\060\061\062\062\071\064\071\132\027\015\063\063\060"
"\063\062\071\061\062\062\071\064\071\132\060\171\061\020\060\016"
"\006\003\125\004\012\023\007\122\157\157\164\040\103\101\061\036"
"\060\034\006\003\125\004\013\023\025\150\164\164\160\072\057\057"
"\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147\061\042"
"\060\040\006\003\125\004\003\023\031\103\101\040\103\145\162\164"
"\040\123\151\147\156\151\156\147\040\101\165\164\150\157\162\151"
"\164\171\061\041\060\037\006\011\052\206\110\206\367\015\001\011"
"\001\026\022\163\165\160\160\157\162\164\100\143\141\143\145\162"
"\164\056\157\162\147\060\202\002\042\060\015\006\011\052\206\110"
"\206\367\015\001\001\001\005\000\003\202\002\017\000\060\202\002"
"\012\002\202\002\001\000\316\042\300\342\106\175\354\066\050\007"
"\120\226\362\240\063\100\214\113\361\073\146\077\061\345\153\002"
"\066\333\326\174\366\361\210\217\116\167\066\005\101\225\371\011"
"\360\022\317\106\206\163\140\267\156\176\350\300\130\144\256\315"
"\260\255\105\027\014\143\372\147\012\350\326\322\277\076\347\230"
"\304\360\114\372\340\003\273\065\135\154\041\336\236\040\331\272"
"\315\146\062\067\162\372\367\010\365\307\315\130\311\216\347\016"
"\136\352\076\376\034\241\024\012\025\154\206\204\133\144\146\052"
"\172\251\113\123\171\365\210\242\173\356\057\012\141\053\215\262"
"\176\115\126\245\023\354\352\332\222\236\254\104\101\036\130\140"
"\145\005\146\370\300\104\275\313\224\367\102\176\013\367\145\150"
"\230\121\005\360\363\005\221\004\035\033\027\202\354\310\127\273"
"\303\153\172\210\361\260\162\314\045\133\040\221\354\026\002\022"
"\217\062\351\027\030\110\320\307\005\056\002\060\102\270\045\234"
"\005\153\077\252\072\247\353\123\110\367\350\322\266\007\230\334"
"\033\306\064\177\177\311\034\202\172\005\130\053\010\133\363\070"
"\242\253\027\135\146\311\230\327\236\020\213\242\322\335\164\232"
"\367\161\014\162\140\337\315\157\230\063\235\226\064\166\076\044"
"\172\222\260\016\225\036\157\346\240\105\070\107\252\327\101\355"
"\112\267\022\366\327\033\203\212\017\056\330\011\266\131\327\252"
"\004\377\322\223\175\150\056\335\213\113\253\130\272\057\215\352"
"\225\247\240\303\124\211\245\373\333\213\121\042\235\262\303\276"
"\021\276\054\221\206\213\226\170\255\040\323\212\057\032\077\306"
"\320\121\145\207\041\261\031\001\145\177\105\034\207\365\174\320"
"\101\114\117\051\230\041\375\063\037\165\014\004\121\372\031\167"
"\333\324\024\034\356\201\303\035\365\230\267\151\006\221\042\335"
"\000\120\314\201\061\254\022\007\173\070\332\150\133\346\053\324"
"\176\311\137\255\350\353\162\114\363\001\345\113\040\277\232\246"
"\127\312\221\000\001\213\241\165\041\067\265\143\015\147\076\106"
"\117\160\040\147\316\305\326\131\333\002\340\360\322\313\315\272"
"\142\267\220\101\350\335\040\344\051\274\144\051\102\310\042\334"
"\170\232\377\103\354\230\033\011\121\113\132\132\302\161\361\304"
"\313\163\251\345\241\013\002\003\001\000\001\243\202\001\316\060"
"\202\001\312\060\035\006\003\125\035\016\004\026\004\024\026\265"
"\062\033\324\307\363\340\346\216\363\275\322\260\072\356\262\071"
"\030\321\060\201\243\006\003\125\035\043\004\201\233\060\201\230"
"\200\024\026\265\062\033\324\307\363\340\346\216\363\275\322\260"
"\072\356\262\071\030\321\241\175\244\173\060\171\061\020\060\016"
"\006\003\125\004\012\023\007\122\157\157\164\040\103\101\061\036"
"\060\034\006\003\125\004\013\023\025\150\164\164\160\072\057\057"
"\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147\061\042"
"\060\040\006\003\125\004\003\023\031\103\101\040\103\145\162\164"
"\040\123\151\147\156\151\156\147\040\101\165\164\150\157\162\151"
"\164\171\061\041\060\037\006\011\052\206\110\206\367\015\001\011"
"\001\026\022\163\165\160\160\157\162\164\100\143\141\143\145\162"
"\164\056\157\162\147\202\001\000\060\017\006\003\125\035\023\001"
"\001\377\004\005\060\003\001\001\377\060\062\006\003\125\035\037"
"\004\053\060\051\060\047\240\045\240\043\206\041\150\164\164\160"
"\163\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157"
"\162\147\057\162\145\166\157\153\145\056\143\162\154\060\060\006"
"\011\140\206\110\001\206\370\102\001\004\004\043\026\041\150\164"
"\164\160\163\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164"
"\056\157\162\147\057\162\145\166\157\153\145\056\143\162\154\060"
"\064\006\011\140\206\110\001\206\370\102\001\010\004\047\026\045"
"\150\164\164\160\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162"
"\164\056\157\162\147\057\151\156\144\145\170\056\160\150\160\077"
"\151\144\075\061\060\060\126\006\011\140\206\110\001\206\370\102"
"\001\015\004\111\026\107\124\157\040\147\145\164\040\171\157\165"
"\162\040\157\167\156\040\143\145\162\164\151\146\151\143\141\164"
"\145\040\146\157\162\040\106\122\105\105\040\150\145\141\144\040"
"\157\166\145\162\040\164\157\040\150\164\164\160\072\057\057\167"
"\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147\060\015\006"
"\011\052\206\110\206\367\015\001\001\004\005\000\003\202\002\001"
"\000\050\307\356\234\202\002\272\134\200\022\312\065\012\035\201"
"\157\211\152\231\314\362\150\017\177\247\341\215\130\225\076\275"
"\362\006\303\220\132\254\265\140\366\231\103\001\243\210\160\234"
"\235\142\235\244\207\257\147\130\015\060\066\073\346\255\110\323"
"\313\164\002\206\161\076\342\053\003\150\361\064\142\100\106\073"
"\123\352\050\364\254\373\146\225\123\212\115\135\375\073\331\140"
"\327\312\171\151\073\261\145\222\246\306\201\202\134\234\315\353"
"\115\001\212\245\337\021\125\252\025\312\037\067\300\202\230\160"
"\141\333\152\174\226\243\216\056\124\076\117\041\251\220\357\334"
"\202\277\334\350\105\255\115\220\163\010\074\224\145\260\004\231"
"\166\177\342\274\302\152\025\252\227\004\067\044\330\036\224\116"
"\155\016\121\276\326\304\217\312\226\155\367\103\337\350\060\145"
"\047\073\173\273\103\103\143\304\103\367\262\354\150\314\341\031"
"\216\042\373\230\341\173\132\076\001\067\073\213\010\260\242\363"
"\225\116\032\313\233\315\232\261\333\262\160\360\055\112\333\330"
"\260\343\157\105\110\063\022\377\376\074\062\052\124\367\304\367"
"\212\360\210\043\302\107\376\144\172\161\300\321\036\246\143\260"
"\007\176\244\057\323\001\217\334\237\053\266\306\010\251\017\223"
"\110\045\374\022\375\237\102\334\363\304\076\366\127\260\327\335"
"\151\321\006\167\064\012\113\322\312\240\377\034\306\214\311\026"
"\276\304\314\062\067\150\163\137\010\373\121\367\111\123\066\005"
"\012\225\002\114\362\171\032\020\366\330\072\165\234\363\035\361"
"\242\015\160\147\206\033\263\026\365\057\345\244\353\171\206\371"
"\075\013\302\163\013\245\231\254\157\374\147\270\345\057\013\246"
"\030\044\215\173\321\110\065\051\030\100\254\223\140\341\226\206"
"\120\264\172\131\330\217\041\013\237\317\202\221\306\073\277\153"
"\334\007\221\271\227\126\043\252\266\154\224\306\110\006\074\344"
"\316\116\252\344\366\057\011\334\123\157\056\374\164\353\072\143"
"\231\302\246\254\211\274\247\262\104\240\015\212\020\343\154\362"
"\044\313\372\233\237\160\107\056\336\024\213\324\262\040\011\226"
"\242\144\361\044\034\334\241\065\234\025\262\324\274\125\056\175"
"\006\365\234\016\125\364\132\326\223\332\166\255\045\163\114\305"
"\103"
, (PRUint32)1857 }
};
static const NSSItem nss_builtins_items_363 [] = {
 { (void *)&cko_nss_trust, (PRUint32)sizeof(CK_OBJECT_CLASS) },
 { (void *)&ck_true, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)"CAcert Inc.", (PRUint32)12 },
 { (void *)"\023\134\354\066\364\234\270\351\073\032\262\160\315\200\210\106"
"\166\316\217\063"
, (PRUint32)20 },
 { (void *)"\246\033\067\136\071\015\234\066\124\356\275\040\061\106\037\153"
, (PRUint32)16 },
 { (void *)"\060\171\061\020\060\016\006\003\125\004\012\023\007\122\157\157"
"\164\040\103\101\061\036\060\034\006\003\125\004\013\023\025\150"
"\164\164\160\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164"
"\056\157\162\147\061\042\060\040\006\003\125\004\003\023\031\103"
"\101\040\103\145\162\164\040\123\151\147\156\151\156\147\040\101"
"\165\164\150\157\162\151\164\171\061\041\060\037\006\011\052\206"
"\110\206\367\015\001\011\001\026\022\163\165\160\160\157\162\164"
"\100\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147"
, (PRUint32)123 },
 { (void *)"\002\001\000"
, (PRUint32)3 },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) }
};
static const NSSItem nss_builtins_items_364 [] = {
 { (void *)&cko_certificate, (PRUint32)sizeof(CK_OBJECT_CLASS) },
 { (void *)&ck_true, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)"VeriSign Class 3 Secure Server CA", (PRUint32)34 },
 { (void *)&ckc_x_509, (PRUint32)sizeof(CK_CERTIFICATE_TYPE) },
 { (void *)"\060\201\260\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123"
"\061\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123"
"\151\147\156\054\040\111\156\143\056\061\037\060\035\006\003\125"
"\004\013\023\026\126\145\162\151\123\151\147\156\040\124\162\165"
"\163\164\040\116\145\164\167\157\162\153\061\073\060\071\006\003"
"\125\004\013\023\062\124\145\162\155\163\040\157\146\040\165\163"
"\145\040\141\164\040\150\164\164\160\163\072\057\057\167\167\167"
"\056\166\145\162\151\163\151\147\156\056\143\157\155\057\162\160"
"\141\040\050\143\051\060\065\061\052\060\050\006\003\125\004\003"
"\023\041\126\145\162\151\123\151\147\156\040\103\154\141\163\163"
"\040\063\040\123\145\143\165\162\145\040\123\145\162\166\145\162"
"\040\103\101"
, (PRUint32)179 },
 { (void *)"0", (PRUint32)2 },
 { (void *)"\060\137\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061"
"\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151"
"\147\156\054\040\111\156\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004"
"\013\023\056\103\154\141\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151"
"\143\040\120\162\151\155\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146"
"\151\143\141\164\151\157\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164"
"\171"
, (PRUint32)97 },
 { (void *)"\002\020\165\063\175\232\260\341\043\073\256\055\175\344\106\221"
"\142\324"
, (PRUint32)18 },
 { (void *)"\060\202\004\234\060\202\004\005\240\003\002\001\002\002\020\165"
"\063\175\232\260\341\043\073\256\055\175\344\106\221\142\324\060"
"\015\006\011\052\206\110\206\367\015\001\001\005\005\000\060\137"
"\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061\027\060"
"\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151\147\156"
"\054\040\111\156\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004\013\023"
"\056\103\154\141\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151\143\040"
"\120\162\151\155\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146\151\143"
"\141\164\151\157\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164\171\060"
"\036\027\015\060\065\060\061\061\071\060\060\060\060\060\060\132"
"\027\015\061\065\060\061\061\070\062\063\065\071\065\071\132\060"
"\201\260\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061"
"\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151"
"\147\156\054\040\111\156\143\056\061\037\060\035\006\003\125\004"
"\013\023\026\126\145\162\151\123\151\147\156\040\124\162\165\163"
"\164\040\116\145\164\167\157\162\153\061\073\060\071\006\003\125"
"\004\013\023\062\124\145\162\155\163\040\157\146\040\165\163\145"
"\040\141\164\040\150\164\164\160\163\072\057\057\167\167\167\056"
"\166\145\162\151\163\151\147\156\056\143\157\155\057\162\160\141"
"\040\050\143\051\060\065\061\052\060\050\006\003\125\004\003\023"
"\041\126\145\162\151\123\151\147\156\040\103\154\141\163\163\040"
"\063\040\123\145\143\165\162\145\040\123\145\162\166\145\162\040"
"\103\101\060\202\001\042\060\015\006\011\052\206\110\206\367\015"
"\001\001\001\005\000\003\202\001\017\000\060\202\001\012\002\202"
"\001\001\000\225\303\041\022\216\100\305\015\001\137\166\136\146"
"\224\331\163\054\130\031\042\270\311\374\172\071\220\052\167\162"
"\174\035\076\367\330\125\343\257\102\313\207\060\002\334\133\254"
"\160\346\270\104\264\053\065\353\223\322\027\005\176\313\106\326"
"\134\123\240\062\121\235\164\144\130\371\014\232\000\352\136\104"
"\111\144\162\364\315\020\342\205\012\371\064\356\263\210\146\251"
"\245\244\132\320\016\230\177\130\015\053\122\273\206\251\176\056"
"\372\262\110\174\215\333\055\137\001\165\242\215\006\073\213\264"
"\141\007\311\276\042\231\370\033\321\265\127\146\004\115\065\364"
"\221\161\226\265\231\010\045\233\227\310\072\363\040\261\335\236"
"\230\014\112\143\267\246\316\260\001\316\370\223\152\363\014\156"
"\237\261\351\204\173\201\230\101\346\201\334\075\054\347\264\153"
"\343\236\374\010\026\327\263\325\271\146\022\231\174\155\161\310"
"\115\276\307\017\343\373\067\255\325\165\207\041\153\206\320\104"
"\024\132\124\171\071\226\151\126\311\271\061\315\211\141\130\341"
"\331\166\005\005\255\367\271\002\257\247\375\107\221\242\042\064"
"\132\061\321\002\003\001\000\001\243\202\001\201\060\202\001\175"
"\060\022\006\003\125\035\023\001\001\377\004\010\060\006\001\001"
"\377\002\001\000\060\104\006\003\125\035\040\004\075\060\073\060"
"\071\006\013\140\206\110\001\206\370\105\001\007\027\003\060\052"
"\060\050\006\010\053\006\001\005\005\007\002\001\026\034\150\164"
"\164\160\163\072\057\057\167\167\167\056\166\145\162\151\163\151"
"\147\156\056\143\157\155\057\162\160\141\060\061\006\003\125\035"
"\037\004\052\060\050\060\046\240\044\240\042\206\040\150\164\164"
"\160\072\057\057\143\162\154\056\166\145\162\151\163\151\147\156"
"\056\143\157\155\057\160\143\141\063\056\143\162\154\060\016\006"
"\003\125\035\017\001\001\377\004\004\003\002\001\006\060\021\006"
"\011\140\206\110\001\206\370\102\001\001\004\004\003\002\001\006"
"\060\051\006\003\125\035\021\004\042\060\040\244\036\060\034\061"
"\032\060\030\006\003\125\004\003\023\021\103\154\141\163\163\063"
"\103\101\062\060\064\070\055\061\055\064\065\060\035\006\003\125"
"\035\016\004\026\004\024\157\354\257\240\335\212\244\357\365\052"
"\020\147\055\077\125\202\274\327\357\045\060\201\200\006\003\125"
"\035\043\004\171\060\167\241\143\244\141\060\137\061\013\060\011"
"\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061\027\060\025\006\003\125"
"\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151\147\156\054\040\111\156"
"\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004\013\023\056\103\154\141"
"\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151\143\040\120\162\151\155"
"\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146\151\143\141\164\151\157"
"\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164\171\202\020\160\272\344"
"\035\020\331\051\064\266\070\312\173\003\314\272\277\060\015\006"
"\011\052\206\110\206\367\015\001\001\005\005\000\003\201\201\000"
"\303\176\010\106\135\221\066\317\147\334\327\247\257\257\270\042"
"\303\213\004\164\323\261\140\274\346\376\267\104\022\201\133\061"
"\163\024\143\126\306\162\056\321\032\003\103\134\070\012\120\112"
"\115\315\332\266\031\250\364\231\015\257\343\367\330\361\165\050"
"\145\366\152\376\233\364\275\122\331\077\313\332\026\313\245\236"
"\056\216\146\122\170\075\046\372\376\224\066\210\112\225\136\052"
"\114\031\357\156\372\202\077\055\003\357\326\050\263\067\030\317"
"\102\262\064\041\144\107\323\040\153\072\114\334\346\003\220\014"
, (PRUint32)1184 }
};
static const NSSItem nss_builtins_items_365 [] = {
 { (void *)&cko_nss_trust, (PRUint32)sizeof(CK_OBJECT_CLASS) },
 { (void *)&ck_true, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)"VeriSign Class 3 Secure Server CA", (PRUint32)34 },
 { (void *)"\030\205\220\351\110\170\107\216\063\266\031\116\131\373\273\050"
"\377\010\210\325"
, (PRUint32)20 },
 { (void *)"\052\310\110\300\205\363\047\336\062\051\104\273\260\054\171\370"
, (PRUint32)16 },
 { (void *)"\060\137\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061"
"\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151"
"\147\156\054\040\111\156\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004"
"\013\023\056\103\154\141\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151"
"\143\040\120\162\151\155\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146"
"\151\143\141\164\151\157\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164"
"\171"
, (PRUint32)97 },
 { (void *)"\002\020\165\063\175\232\260\341\043\073\256\055\175\344\106\221"
"\142\324"
, (PRUint32)18 },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) }
};

builtinsInternalObject
nss_builtins_data[] = {
 { 5, nss_builtins_types_1, nss_builtins_items_1, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_2, nss_builtins_items_2, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_3, nss_builtins_items_3, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_4, nss_builtins_items_4, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_5, nss_builtins_items_5, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_6, nss_builtins_items_6, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_7, nss_builtins_items_7, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_8, nss_builtins_items_8, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_9, nss_builtins_items_9, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_10, nss_builtins_items_10, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_11, nss_builtins_items_11, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_12, nss_builtins_items_12, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_13, nss_builtins_items_13, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_14, nss_builtins_items_14, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_15, nss_builtins_items_15, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_16, nss_builtins_items_16, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_17, nss_builtins_items_17, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_18, nss_builtins_items_18, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_19, nss_builtins_items_19, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_20, nss_builtins_items_20, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_21, nss_builtins_items_21, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_22, nss_builtins_items_22, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_23, nss_builtins_items_23, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_24, nss_builtins_items_24, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_25, nss_builtins_items_25, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_26, nss_builtins_items_26, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_27, nss_builtins_items_27, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_28, nss_builtins_items_28, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_29, nss_builtins_items_29, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_30, nss_builtins_items_30, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_31, nss_builtins_items_31, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_32, nss_builtins_items_32, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_33, nss_builtins_items_33, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_34, nss_builtins_items_34, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_35, nss_builtins_items_35, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_36, nss_builtins_items_36, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_37, nss_builtins_items_37, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_38, nss_builtins_items_38, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_39, nss_builtins_items_39, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_40, nss_builtins_items_40, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_41, nss_builtins_items_41, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_42, nss_builtins_items_42, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_43, nss_builtins_items_43, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_44, nss_builtins_items_44, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_45, nss_builtins_items_45, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_46, nss_builtins_items_46, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_47, nss_builtins_items_47, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_48, nss_builtins_items_48, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_49, nss_builtins_items_49, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_50, nss_builtins_items_50, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_51, nss_builtins_items_51, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_52, nss_builtins_items_52, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_53, nss_builtins_items_53, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_54, nss_builtins_items_54, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_55, nss_builtins_items_55, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_56, nss_builtins_items_56, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_57, nss_builtins_items_57, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_58, nss_builtins_items_58, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_59, nss_builtins_items_59, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_60, nss_builtins_items_60, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_61, nss_builtins_items_61, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_62, nss_builtins_items_62, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_63, nss_builtins_items_63, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_64, nss_builtins_items_64, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_65, nss_builtins_items_65, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_66, nss_builtins_items_66, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_67, nss_builtins_items_67, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_68, nss_builtins_items_68, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_69, nss_builtins_items_69, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_70, nss_builtins_items_70, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_71, nss_builtins_items_71, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_72, nss_builtins_items_72, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_73, nss_builtins_items_73, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_74, nss_builtins_items_74, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_75, nss_builtins_items_75, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_76, nss_builtins_items_76, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_77, nss_builtins_items_77, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_78, nss_builtins_items_78, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_79, nss_builtins_items_79, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_80, nss_builtins_items_80, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_81, nss_builtins_items_81, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_82, nss_builtins_items_82, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_83, nss_builtins_items_83, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_84, nss_builtins_items_84, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_85, nss_builtins_items_85, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_86, nss_builtins_items_86, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_87, nss_builtins_items_87, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_88, nss_builtins_items_88, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_89, nss_builtins_items_89, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_90, nss_builtins_items_90, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_91, nss_builtins_items_91, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_92, nss_builtins_items_92, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_93, nss_builtins_items_93, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_94, nss_builtins_items_94, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_95, nss_builtins_items_95, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_96, nss_builtins_items_96, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_97, nss_builtins_items_97, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_98, nss_builtins_items_98, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_99, nss_builtins_items_99, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_100, nss_builtins_items_100, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_101, nss_builtins_items_101, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_102, nss_builtins_items_102, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_103, nss_builtins_items_103, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_104, nss_builtins_items_104, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_105, nss_builtins_items_105, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_106, nss_builtins_items_106, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_107, nss_builtins_items_107, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_108, nss_builtins_items_108, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_109, nss_builtins_items_109, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_110, nss_builtins_items_110, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_111, nss_builtins_items_111, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_112, nss_builtins_items_112, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_113, nss_builtins_items_113, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_114, nss_builtins_items_114, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_115, nss_builtins_items_115, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_116, nss_builtins_items_116, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_117, nss_builtins_items_117, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_118, nss_builtins_items_118, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_119, nss_builtins_items_119, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_120, nss_builtins_items_120, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_121, nss_builtins_items_121, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_122, nss_builtins_items_122, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_123, nss_builtins_items_123, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_124, nss_builtins_items_124, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_125, nss_builtins_items_125, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_126, nss_builtins_items_126, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_127, nss_builtins_items_127, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_128, nss_builtins_items_128, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_129, nss_builtins_items_129, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_130, nss_builtins_items_130, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_131, nss_builtins_items_131, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_132, nss_builtins_items_132, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_133, nss_builtins_items_133, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_134, nss_builtins_items_134, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_135, nss_builtins_items_135, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_136, nss_builtins_items_136, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_137, nss_builtins_items_137, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_138, nss_builtins_items_138, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_139, nss_builtins_items_139, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_140, nss_builtins_items_140, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_141, nss_builtins_items_141, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_142, nss_builtins_items_142, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_143, nss_builtins_items_143, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_144, nss_builtins_items_144, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_145, nss_builtins_items_145, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_146, nss_builtins_items_146, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_147, nss_builtins_items_147, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_148, nss_builtins_items_148, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_149, nss_builtins_items_149, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_150, nss_builtins_items_150, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_151, nss_builtins_items_151, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_152, nss_builtins_items_152, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_153, nss_builtins_items_153, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_154, nss_builtins_items_154, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_155, nss_builtins_items_155, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_156, nss_builtins_items_156, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_157, nss_builtins_items_157, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_158, nss_builtins_items_158, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_159, nss_builtins_items_159, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_160, nss_builtins_items_160, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_161, nss_builtins_items_161, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_162, nss_builtins_items_162, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_163, nss_builtins_items_163, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_164, nss_builtins_items_164, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_165, nss_builtins_items_165, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_166, nss_builtins_items_166, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_167, nss_builtins_items_167, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_168, nss_builtins_items_168, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_169, nss_builtins_items_169, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_170, nss_builtins_items_170, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_171, nss_builtins_items_171, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_172, nss_builtins_items_172, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_173, nss_builtins_items_173, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_174, nss_builtins_items_174, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_175, nss_builtins_items_175, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_176, nss_builtins_items_176, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_177, nss_builtins_items_177, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_178, nss_builtins_items_178, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_179, nss_builtins_items_179, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_180, nss_builtins_items_180, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_181, nss_builtins_items_181, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_182, nss_builtins_items_182, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_183, nss_builtins_items_183, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_184, nss_builtins_items_184, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_185, nss_builtins_items_185, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_186, nss_builtins_items_186, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_187, nss_builtins_items_187, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_188, nss_builtins_items_188, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_189, nss_builtins_items_189, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_190, nss_builtins_items_190, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_191, nss_builtins_items_191, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_192, nss_builtins_items_192, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_193, nss_builtins_items_193, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_194, nss_builtins_items_194, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_195, nss_builtins_items_195, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_196, nss_builtins_items_196, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_197, nss_builtins_items_197, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_198, nss_builtins_items_198, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_199, nss_builtins_items_199, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_200, nss_builtins_items_200, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_201, nss_builtins_items_201, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_202, nss_builtins_items_202, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_203, nss_builtins_items_203, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_204, nss_builtins_items_204, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_205, nss_builtins_items_205, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_206, nss_builtins_items_206, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_207, nss_builtins_items_207, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_208, nss_builtins_items_208, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_209, nss_builtins_items_209, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_210, nss_builtins_items_210, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_211, nss_builtins_items_211, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_212, nss_builtins_items_212, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_213, nss_builtins_items_213, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_214, nss_builtins_items_214, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_215, nss_builtins_items_215, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_216, nss_builtins_items_216, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_217, nss_builtins_items_217, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_218, nss_builtins_items_218, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_219, nss_builtins_items_219, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_220, nss_builtins_items_220, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_221, nss_builtins_items_221, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_222, nss_builtins_items_222, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_223, nss_builtins_items_223, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_224, nss_builtins_items_224, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_225, nss_builtins_items_225, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_226, nss_builtins_items_226, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_227, nss_builtins_items_227, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_228, nss_builtins_items_228, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_229, nss_builtins_items_229, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_230, nss_builtins_items_230, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_231, nss_builtins_items_231, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_232, nss_builtins_items_232, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_233, nss_builtins_items_233, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_234, nss_builtins_items_234, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_235, nss_builtins_items_235, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_236, nss_builtins_items_236, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_237, nss_builtins_items_237, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_238, nss_builtins_items_238, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_239, nss_builtins_items_239, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_240, nss_builtins_items_240, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_241, nss_builtins_items_241, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_242, nss_builtins_items_242, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_243, nss_builtins_items_243, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_244, nss_builtins_items_244, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_245, nss_builtins_items_245, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_246, nss_builtins_items_246, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_247, nss_builtins_items_247, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_248, nss_builtins_items_248, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_249, nss_builtins_items_249, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_250, nss_builtins_items_250, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_251, nss_builtins_items_251, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_252, nss_builtins_items_252, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_253, nss_builtins_items_253, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_254, nss_builtins_items_254, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_255, nss_builtins_items_255, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_256, nss_builtins_items_256, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_257, nss_builtins_items_257, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_258, nss_builtins_items_258, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_259, nss_builtins_items_259, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_260, nss_builtins_items_260, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_261, nss_builtins_items_261, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_262, nss_builtins_items_262, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_263, nss_builtins_items_263, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_264, nss_builtins_items_264, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_265, nss_builtins_items_265, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_266, nss_builtins_items_266, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_267, nss_builtins_items_267, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_268, nss_builtins_items_268, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_269, nss_builtins_items_269, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_270, nss_builtins_items_270, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_271, nss_builtins_items_271, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_272, nss_builtins_items_272, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_273, nss_builtins_items_273, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_274, nss_builtins_items_274, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_275, nss_builtins_items_275, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_276, nss_builtins_items_276, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_277, nss_builtins_items_277, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_278, nss_builtins_items_278, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_279, nss_builtins_items_279, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_280, nss_builtins_items_280, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_281, nss_builtins_items_281, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_282, nss_builtins_items_282, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_283, nss_builtins_items_283, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_284, nss_builtins_items_284, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_285, nss_builtins_items_285, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_286, nss_builtins_items_286, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_287, nss_builtins_items_287, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_288, nss_builtins_items_288, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_289, nss_builtins_items_289, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_290, nss_builtins_items_290, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_291, nss_builtins_items_291, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_292, nss_builtins_items_292, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_293, nss_builtins_items_293, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_294, nss_builtins_items_294, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_295, nss_builtins_items_295, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_296, nss_builtins_items_296, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_297, nss_builtins_items_297, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_298, nss_builtins_items_298, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_299, nss_builtins_items_299, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_300, nss_builtins_items_300, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_301, nss_builtins_items_301, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_302, nss_builtins_items_302, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_303, nss_builtins_items_303, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_304, nss_builtins_items_304, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_305, nss_builtins_items_305, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_306, nss_builtins_items_306, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_307, nss_builtins_items_307, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_308, nss_builtins_items_308, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_309, nss_builtins_items_309, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_310, nss_builtins_items_310, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_311, nss_builtins_items_311, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_312, nss_builtins_items_312, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_313, nss_builtins_items_313, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_314, nss_builtins_items_314, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_315, nss_builtins_items_315, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_316, nss_builtins_items_316, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_317, nss_builtins_items_317, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_318, nss_builtins_items_318, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_319, nss_builtins_items_319, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_320, nss_builtins_items_320, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_321, nss_builtins_items_321, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_322, nss_builtins_items_322, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_323, nss_builtins_items_323, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_324, nss_builtins_items_324, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_325, nss_builtins_items_325, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_326, nss_builtins_items_326, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_327, nss_builtins_items_327, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_328, nss_builtins_items_328, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_329, nss_builtins_items_329, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_330, nss_builtins_items_330, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_331, nss_builtins_items_331, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_332, nss_builtins_items_332, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_333, nss_builtins_items_333, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_334, nss_builtins_items_334, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_335, nss_builtins_items_335, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_336, nss_builtins_items_336, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_337, nss_builtins_items_337, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_338, nss_builtins_items_338, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_339, nss_builtins_items_339, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_340, nss_builtins_items_340, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_341, nss_builtins_items_341, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_342, nss_builtins_items_342, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_343, nss_builtins_items_343, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_344, nss_builtins_items_344, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_345, nss_builtins_items_345, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_346, nss_builtins_items_346, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_347, nss_builtins_items_347, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_348, nss_builtins_items_348, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_349, nss_builtins_items_349, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_350, nss_builtins_items_350, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_351, nss_builtins_items_351, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_352, nss_builtins_items_352, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_353, nss_builtins_items_353, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_354, nss_builtins_items_354, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_355, nss_builtins_items_355, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_356, nss_builtins_items_356, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_357, nss_builtins_items_357, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_358, nss_builtins_items_358, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_359, nss_builtins_items_359, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_360, nss_builtins_items_360, {NULL} },
 { 12, nss_builtins_types_361, nss_builtins_items_361, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_362, nss_builtins_items_362, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_363, nss_builtins_items_363, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_364, nss_builtins_items_364, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_365, nss_builtins_items_365, {NULL} }
};
const PRUint32
nss_builtins_nObjects = 365;
+ popd
~/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.tzYDsk
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd mozilla-esr24
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
++ pwd
+ export MOZCONFIG=/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig
+ MOZCONFIG=/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig
+ cat
+ /usr/bin/perl -p -i -e 's|\-0|\-9|g' config/make-jars.pl
Can't open config/make-jars.pl: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος.
+ export 'LDFLAGS= -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags'
+ LDFLAGS=' -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags'
+ make -f client.mk build
make -f /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/client.mk realbuild
make[1]: Entering directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
Adding client.mk options from /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig:
  MOZILLA_OFFICIAL=1
  BUILD_OFFICIAL=1
  MOZ_MAKE_FLAGS=-j4
  MOZ_OBJDIR=$(TOPSRCDIR)/../obj
make[2]: Entering directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
python /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/config/pythonpath.py -I /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/testing/mozbase/mozfile \
  /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/python/mozbuild/mozbuild/controller/clobber.py /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24 /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj
Clobber not needed.
cp /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj/.mozconfig
cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj
/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/configure
Adding configure options from /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig:
 --host=x86_64-mageia-linux-gnu
 --target=x86_64-mageia-linux-gnu
 --enable-optimize=-O2 -g -pipe -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC
 --prefix=/usr
 --libdir=/usr/lib64
 --sysconfdir=/etc
 --mandir=/usr/share/man
 --includedir=/usr/include
 --datadir=/usr/share
 --with-system-nspr
 --with-system-nss
 --with-system-zlib
 --with-system-libvpx
 --with-system-libevent
 --enable-webm
 --enable-gio
 --disable-gnomevfs
 --disable-updater
 --disable-tests
 --disable-debug
 --enable-official-branding
 --enable-libproxy
 --with-system-png
 --with-system-jpeg
 --enable-system-cairo
 --enable-system-sqlite
 --enable-startup-notification
 --enable-xinerama
 --with-distribution-id=org.mageia
 --disable-crashreporter
 --enable-update-channel=esr24
 --enable-gstreamer
 --with-valgrind
 --with-java-include-path=/usr/lib/jvm/java/include
 --with-java-bin-path=/usr/lib/jvm/java/bin
 --with-system-ogg
 --enable-opus
 --disable-webrtc
loading cache ./config.cache
checking host system type... x86_64-mageia-linux-gnu
checking target system type... x86_64-mageia-linux-gnu
checking build system type... x86_64-mageia-linux-gnu
checking for gawk... gawk
checking for python2.7... /usr/bin/python2.7
Creating Python environment
checking Python environment is Mozilla virtualenv... yes
checking for perl5... /usr/bin/perl5
checking for objcopy... /usr/bin/objcopy
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for c++... c++
checking whether the C++ compiler (c++  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) works... yes
checking whether the C++ compiler (c++  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C++... yes
checking whether c++ accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for as... /usr/bin/as
checking for ar... ar
checking for ld... ld
checking for strip... strip
checking for windres... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking how to run the C++ preprocessor... c++ -E
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for minimum required perl version >= 5.006... 5.016003
checking for full perl installation... yes
checking for doxygen... /usr/bin/doxygen
checking for autoconf... /usr/bin/autoconf
checking for unzip... /usr/bin/unzip
checking for zip... /usr/bin/zip
checking for xargs... /usr/bin/xargs
checking for rpmbuild... /usr/bin/rpmbuild
checking compiler version... gcc (GCC) 4.7.2
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
checking for make... /usr/bin/make
checking for X... libraries , headers 
checking for dnet_ntoa in -ldnet... no
checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub... no
checking for gethostbyname... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for IceConnectionNumber in -lICE... yes
checking that static assertion macros used in autoconf tests work... yes
checking for --noexecstack option to as... yes
checking for -z noexecstack option to ld... yes
checking for --build-id option to ld... yes
checking if toolchain supports -mssse3 option... yes
checking if toolchain supports -msse4.1 option... yes
checking whether the C compiler supports -Werror=return-type... yes
checking whether the C compiler supports -Wtype-limits... yes
checking whether the C compiler supports -Wempty-body... yes
checking whether the C compiler supports -Wsign-compare... yes
checking whether the C++ compiler supports -Werror=return-type... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wtype-limits... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wempty-body... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wsign-compare... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wno-invalid-offsetof... yes
checking whether ld has archive extraction flags... yes
checking for 64-bit OS... yes
checking for custom <stdint.h> implementation... none specified
defined(@array) is deprecated at /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/config/milestone.pl line 58.
    (Maybe you should just omit the defined()?)
defined(@array) is deprecated at /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/config/milestone.pl line 58.
    (Maybe you should just omit the defined()?)
checking whether the linker supports Identical Code Folding... no
checking whether removing dead symbols breaks debugging... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for working const... yes
checking for mode_t... yes
checking for off_t... yes
checking for pid_t... yes
checking for size_t... yes
checking for __stdcall... no
checking for ssize_t... yes
checking for st_blksize in struct stat... yes
checking for siginfo_t... yes
checking for int64... no
checking for uint... yes
checking for uint_t... no
checking for uname.domainname... yes
checking for uname.__domainname... no
checking for gcc c++0x headers bug without rtti... no
checking for usable char16_t (2 bytes, unsigned)... yes
checking for usable wchar_t (2 bytes, unsigned)... no
checking for visibility(hidden) attribute... yes
checking for visibility(default) attribute... yes
checking for visibility pragma support... yes
checking For gcc visibility bug with class-level attributes (GCC bug 26905)... no
checking For x86_64 gcc visibility bug with builtins (GCC bug 20297)... no
checking for gcc PR49911... no
checking for gcc pr39608... no
checking for llvm pr8927... no
checking for __force_align_arg_pointer__ attribute... no
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for opendir in -ldir... no
checking for sys/byteorder.h... no
checking for compat.h... no
checking for getopt.h... yes
checking for sys/bitypes.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for gnu/libc-version.h... yes
checking for nl_types.h... yes
checking for malloc.h... yes
checking for X11/XKBlib.h... yes
checking for io.h... no
checking for cpuid.h... yes
checking for sys/statvfs.h... yes
checking for sys/statfs.h... yes
checking for sys/vfs.h... yes
checking for sys/mount.h... yes
checking for sys/quota.h... yes
checking for sys/sysmacros.h... yes
checking for linux/quota.h... yes
checking for linux/if_addr.h... yes
checking for linux/rtnetlink.h... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for byteswap.h... yes
checking for sockaddr_in.sin_len... false
checking for sockaddr_in6.sin6_len... false
checking for sockaddr.sa_len... false
checking for new... yes
checking for sys/cdefs.h... yes
checking for linux/perf_event.h... yes
checking for perf_event_open system call... yes
checking for gethostbyname_r in -lc_r... no
checking for library containing dlopen... -ldl
checking for dlfcn.h... yes
checking for dladdr... yes
checking for memmem... yes
checking for socket in -lsocket... no
checking for XDrawLines in -lX11... yes
checking for XextAddDisplay in -lXext... yes
checking for XtFree in -lXt... yes
checking for XShmCreateImage in -lXext... yes
checking for X11/extensions/scrnsaver.h... yes
checking for XScreenSaverQueryInfo in -lXss... yes
checking for pthread_create in -lpthreads... no
checking for pthread_create in -lpthread... yes
checking whether gcc accepts -pthread... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for 8-bit clean memcmp... yes
checking for random... yes
checking for strerror... yes
checking for lchown... yes
checking for fchmod... yes
checking for snprintf... yes
checking for memmove... yes
checking for rint... no
checking for stat64... yes
checking for lstat64... yes
checking for truncate64... yes
checking for setbuf... yes
checking for isatty... yes
checking for statvfs64... yes
checking for statvfs... yes
checking for statfs64... yes
checking for statfs... yes
checking for flockfile... yes
checking for getpagesize... yes
checking for localtime_r... yes
checking for strtok_r... yes
checking for clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)... 
checking for wcrtomb... yes
checking for mbrtowc... yes
checking for res_ninit()... yes
checking for gnu_get_libc_version()... yes
checking for iconv in -lc... yes
checking for iconv()... yes
checking for iconv() with const input... no
checking for nl_langinfo and CODESET... yes
checking for an implementation of va_copy()... yes
checking for an implementation of __va_copy()... yes
checking whether va_lists can be copied by value... no
checking whether the C++ "using" keyword resolves ambiguity... yes
checking for C++ dynamic_cast to void*... yes
checking whether C++ requires implementation of unused virtual methods... yes
checking for trouble comparing to zero near std::operator!=()... no
checking for __thread keyword for TLS variables... yes
checking for malloc.h... (cached) yes
checking for strndup... yes
checking for posix_memalign... yes
checking for memalign... yes
checking for valloc... yes
checking for malloc_usable_size... yes
checking for __attribute__((always_inline))... yes
checking for __attribute__((malloc))... yes
checking for __attribute__((warn_unused_result))... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking for localeconv... yes
checking for nspr-config... /usr/bin/nspr-config
checking for NSPR - version >= 4.9.6... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for libevent... yes
checking MOZ_LIBEVENT_CFLAGS... 
checking MOZ_LIBEVENT_LIBS... -levent 
checking for nss-config... /usr/bin/nss-config
checking for NSS - version >= 3.15... no
configure: error: you don't have NSS installed or your version is too old
------ config.log ------
configure:14220: c++ -o conftest -fno-exceptions -fno-strict-aliasing -fno-rtti -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -std=gnu++0x -pthread -lpthread -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags -Wl,-z,noexecstack -Wl,--build-id conftest.C -ldl 1>&5
configure:14189: checking for valloc
configure:14220: c++ -o conftest -fno-exceptions -fno-strict-aliasing -fno-rtti -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -std=gnu++0x -pthread -lpthread -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags -Wl,-z,noexecstack -Wl,--build-id conftest.C -ldl 1>&5
configure:14251: checking for malloc_usable_size
configure:14282: c++ -o conftest -fno-exceptions -fno-strict-aliasing -fno-rtti -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -std=gnu++0x -pthread -lpthread -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags -Wl,-z,noexecstack -Wl,--build-id conftest.C -ldl 1>&5
configure:14312: checking for __attribute__((always_inline))
configure:14324: c++ -c -fno-exceptions -fno-strict-aliasing -fno-rtti -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -std=gnu++0x -pthread conftest.C 1>&5
configure:14339: checking for __attribute__((malloc))
configure:14351: c++ -c -fno-exceptions -fno-strict-aliasing -fno-rtti -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -std=gnu++0x -pthread conftest.C 1>&5
configure:14366: checking for __attribute__((warn_unused_result))
configure:14378: c++ -c -fno-exceptions -fno-strict-aliasing -fno-rtti -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -std=gnu++0x -pthread conftest.C 1>&5
configure:14402: checking for LC_MESSAGES
configure:14414: gcc -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread conftest.c 1>&5
configure:14440: checking for localeconv
configure:14468: gcc -o conftest -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread -lpthread -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags -Wl,-z,noexecstack -Wl,--build-id conftest.c -ldl 1>&5
configure:14657: checking for nspr-config
configure:14692: checking for NSPR - version >= 4.9.6
configure:14760: gcc -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread -I/usr/include/nspr4 conftest.c 1>&5
configure:14780: gcc -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread -I/usr/include/nspr4 conftest.c 1>&5
configure:14861: checking for pkg-config
configure:14905: checking for libevent
configure:14912: checking MOZ_LIBEVENT_CFLAGS
configure:14917: checking MOZ_LIBEVENT_LIBS
configure:15092: checking for nss-config
configure:15127: checking for NSS - version >= 3.15
*** Fix above errors and then restart with        "make -f client.mk build"
make[2]: *** [configure] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
make[1]: *** [/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj/Makefile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
make: *** [build] Error 2
error: Bad exit status from /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.tzYDsk (%build)


RPM build errors:
  Bad exit status from /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.tzYDsk (%build)
error: failed!
Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz ‖ RAM 7860 MiB ‖ HP 8079 - HP HP EliteBook 840 G3
Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] [8086:1916] {i915}
wlp2s0: Intel Wireless 8260 [8086:24f3] (rev 3a) ⋮ enp0s31f6: Intel Ethernet Connection I219-LM [8086:156f] (rev 21)

Άβαταρ μέλους
dglent
Δημοσιεύσεις: 1017
Εγγραφή: Τετ Ιουν 01, 2011 05:42 am
Τοποθεσία: Γαλλία
Has thanked: 6 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από dglent » Πέμ Σεπ 19, 2013 06:25 am

hint1:
checking for NSS - version >= 3.15... no
configure: error: you don't have NSS installed or your version is too old
hint2:
http://www.mageia-gr.org/rpm/3/x86_64/

Άβαταρ μέλους
airmaik
Δημοσιεύσεις: 673
Εγγραφή: Τρί Ιουν 07, 2011 16:44 pm
Been thanked: 3 φορές

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσίευση από airmaik » Πέμ Σεπ 19, 2013 17:45 pm

βλέπεις που έχει το error και κανεις τα απαραιτητα !!

Κώδικας: Επιλογή όλων

"\333\324\024\034\356\201\303\035\365\230\267\151\006\221\042\335"
"\000\120\314\201\061\254\022\007\173\070\332\150\133\346\053\324"
"\176\311\137\255\350\353\162\114\363\001\345\113\040\277\232\246"
"\127\312\221\000\001\213\241\165\041\067\265\143\015\147\076\106"
"\117\160\040\147\316\305\326\131\333\002\340\360\322\313\315\272"
"\142\267\220\101\350\335\040\344\051\274\144\051\102\310\042\334"
"\170\232\377\103\354\230\033\011\121\113\132\132\302\161\361\304"
"\313\163\251\345\241\013\002\003\001\000\001\243\202\001\316\060"
"\202\001\312\060\035\006\003\125\035\016\004\026\004\024\026\265"
"\062\033\324\307\363\340\346\216\363\275\322\260\072\356\262\071"
"\030\321\060\201\243\006\003\125\035\043\004\201\233\060\201\230"
"\200\024\026\265\062\033\324\307\363\340\346\216\363\275\322\260"
"\072\356\262\071\030\321\241\175\244\173\060\171\061\020\060\016"
"\006\003\125\004\012\023\007\122\157\157\164\040\103\101\061\036"
"\060\034\006\003\125\004\013\023\025\150\164\164\160\072\057\057"
"\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147\061\042"
"\060\040\006\003\125\004\003\023\031\103\101\040\103\145\162\164"
"\040\123\151\147\156\151\156\147\040\101\165\164\150\157\162\151"
"\164\171\061\041\060\037\006\011\052\206\110\206\367\015\001\011"
"\001\026\022\163\165\160\160\157\162\164\100\143\141\143\145\162"
"\164\056\157\162\147\202\001\000\060\017\006\003\125\035\023\001"
"\001\377\004\005\060\003\001\001\377\060\062\006\003\125\035\037"
"\004\053\060\051\060\047\240\045\240\043\206\041\150\164\164\160"
"\163\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157"
"\162\147\057\162\145\166\157\153\145\056\143\162\154\060\060\006"
"\011\140\206\110\001\206\370\102\001\004\004\043\026\041\150\164"
"\164\160\163\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164"
"\056\157\162\147\057\162\145\166\157\153\145\056\143\162\154\060"
"\064\006\011\140\206\110\001\206\370\102\001\010\004\047\026\045"
"\150\164\164\160\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162"
"\164\056\157\162\147\057\151\156\144\145\170\056\160\150\160\077"
"\151\144\075\061\060\060\126\006\011\140\206\110\001\206\370\102"
"\001\015\004\111\026\107\124\157\040\147\145\164\040\171\157\165"
"\162\040\157\167\156\040\143\145\162\164\151\146\151\143\141\164"
"\145\040\146\157\162\040\106\122\105\105\040\150\145\141\144\040"
"\157\166\145\162\040\164\157\040\150\164\164\160\072\057\057\167"
"\167\167\056\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147\060\015\006"
"\011\052\206\110\206\367\015\001\001\004\005\000\003\202\002\001"
"\000\050\307\356\234\202\002\272\134\200\022\312\065\012\035\201"
"\157\211\152\231\314\362\150\017\177\247\341\215\130\225\076\275"
"\362\006\303\220\132\254\265\140\366\231\103\001\243\210\160\234"
"\235\142\235\244\207\257\147\130\015\060\066\073\346\255\110\323"
"\313\164\002\206\161\076\342\053\003\150\361\064\142\100\106\073"
"\123\352\050\364\254\373\146\225\123\212\115\135\375\073\331\140"
"\327\312\171\151\073\261\145\222\246\306\201\202\134\234\315\353"
"\115\001\212\245\337\021\125\252\025\312\037\067\300\202\230\160"
"\141\333\152\174\226\243\216\056\124\076\117\041\251\220\357\334"
"\202\277\334\350\105\255\115\220\163\010\074\224\145\260\004\231"
"\166\177\342\274\302\152\025\252\227\004\067\044\330\036\224\116"
"\155\016\121\276\326\304\217\312\226\155\367\103\337\350\060\145"
"\047\073\173\273\103\103\143\304\103\367\262\354\150\314\341\031"
"\216\042\373\230\341\173\132\076\001\067\073\213\010\260\242\363"
"\225\116\032\313\233\315\232\261\333\262\160\360\055\112\333\330"
"\260\343\157\105\110\063\022\377\376\074\062\052\124\367\304\367"
"\212\360\210\043\302\107\376\144\172\161\300\321\036\246\143\260"
"\007\176\244\057\323\001\217\334\237\053\266\306\010\251\017\223"
"\110\045\374\022\375\237\102\334\363\304\076\366\127\260\327\335"
"\151\321\006\167\064\012\113\322\312\240\377\034\306\214\311\026"
"\276\304\314\062\067\150\163\137\010\373\121\367\111\123\066\005"
"\012\225\002\114\362\171\032\020\366\330\072\165\234\363\035\361"
"\242\015\160\147\206\033\263\026\365\057\345\244\353\171\206\371"
"\075\013\302\163\013\245\231\254\157\374\147\270\345\057\013\246"
"\030\044\215\173\321\110\065\051\030\100\254\223\140\341\226\206"
"\120\264\172\131\330\217\041\013\237\317\202\221\306\073\277\153"
"\334\007\221\271\227\126\043\252\266\154\224\306\110\006\074\344"
"\316\116\252\344\366\057\011\334\123\157\056\374\164\353\072\143"
"\231\302\246\254\211\274\247\262\104\240\015\212\020\343\154\362"
"\044\313\372\233\237\160\107\056\336\024\213\324\262\040\011\226"
"\242\144\361\044\034\334\241\065\234\025\262\324\274\125\056\175"
"\006\365\234\016\125\364\132\326\223\332\166\255\045\163\114\305"
"\103"
, (PRUint32)1857 }
};
static const NSSItem nss_builtins_items_363 [] = {
 { (void *)&cko_nss_trust, (PRUint32)sizeof(CK_OBJECT_CLASS) },
 { (void *)&ck_true, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)"CAcert Inc.", (PRUint32)12 },
 { (void *)"\023\134\354\066\364\234\270\351\073\032\262\160\315\200\210\106"
"\166\316\217\063"
, (PRUint32)20 },
 { (void *)"\246\033\067\136\071\015\234\066\124\356\275\040\061\106\037\153"
, (PRUint32)16 },
 { (void *)"\060\171\061\020\060\016\006\003\125\004\012\023\007\122\157\157"
"\164\040\103\101\061\036\060\034\006\003\125\004\013\023\025\150"
"\164\164\160\072\057\057\167\167\167\056\143\141\143\145\162\164"
"\056\157\162\147\061\042\060\040\006\003\125\004\003\023\031\103"
"\101\040\103\145\162\164\040\123\151\147\156\151\156\147\040\101"
"\165\164\150\157\162\151\164\171\061\041\060\037\006\011\052\206"
"\110\206\367\015\001\011\001\026\022\163\165\160\160\157\162\164"
"\100\143\141\143\145\162\164\056\157\162\147"
, (PRUint32)123 },
 { (void *)"\002\001\000"
, (PRUint32)3 },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) }
};
static const NSSItem nss_builtins_items_364 [] = {
 { (void *)&cko_certificate, (PRUint32)sizeof(CK_OBJECT_CLASS) },
 { (void *)&ck_true, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)"VeriSign Class 3 Secure Server CA", (PRUint32)34 },
 { (void *)&ckc_x_509, (PRUint32)sizeof(CK_CERTIFICATE_TYPE) },
 { (void *)"\060\201\260\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123"
"\061\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123"
"\151\147\156\054\040\111\156\143\056\061\037\060\035\006\003\125"
"\004\013\023\026\126\145\162\151\123\151\147\156\040\124\162\165"
"\163\164\040\116\145\164\167\157\162\153\061\073\060\071\006\003"
"\125\004\013\023\062\124\145\162\155\163\040\157\146\040\165\163"
"\145\040\141\164\040\150\164\164\160\163\072\057\057\167\167\167"
"\056\166\145\162\151\163\151\147\156\056\143\157\155\057\162\160"
"\141\040\050\143\051\060\065\061\052\060\050\006\003\125\004\003"
"\023\041\126\145\162\151\123\151\147\156\040\103\154\141\163\163"
"\040\063\040\123\145\143\165\162\145\040\123\145\162\166\145\162"
"\040\103\101"
, (PRUint32)179 },
 { (void *)"0", (PRUint32)2 },
 { (void *)"\060\137\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061"
"\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151"
"\147\156\054\040\111\156\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004"
"\013\023\056\103\154\141\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151"
"\143\040\120\162\151\155\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146"
"\151\143\141\164\151\157\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164"
"\171"
, (PRUint32)97 },
 { (void *)"\002\020\165\063\175\232\260\341\043\073\256\055\175\344\106\221"
"\142\324"
, (PRUint32)18 },
 { (void *)"\060\202\004\234\060\202\004\005\240\003\002\001\002\002\020\165"
"\063\175\232\260\341\043\073\256\055\175\344\106\221\142\324\060"
"\015\006\011\052\206\110\206\367\015\001\001\005\005\000\060\137"
"\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061\027\060"
"\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151\147\156"
"\054\040\111\156\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004\013\023"
"\056\103\154\141\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151\143\040"
"\120\162\151\155\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146\151\143"
"\141\164\151\157\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164\171\060"
"\036\027\015\060\065\060\061\061\071\060\060\060\060\060\060\132"
"\027\015\061\065\060\061\061\070\062\063\065\071\065\071\132\060"
"\201\260\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061"
"\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151"
"\147\156\054\040\111\156\143\056\061\037\060\035\006\003\125\004"
"\013\023\026\126\145\162\151\123\151\147\156\040\124\162\165\163"
"\164\040\116\145\164\167\157\162\153\061\073\060\071\006\003\125"
"\004\013\023\062\124\145\162\155\163\040\157\146\040\165\163\145"
"\040\141\164\040\150\164\164\160\163\072\057\057\167\167\167\056"
"\166\145\162\151\163\151\147\156\056\143\157\155\057\162\160\141"
"\040\050\143\051\060\065\061\052\060\050\006\003\125\004\003\023"
"\041\126\145\162\151\123\151\147\156\040\103\154\141\163\163\040"
"\063\040\123\145\143\165\162\145\040\123\145\162\166\145\162\040"
"\103\101\060\202\001\042\060\015\006\011\052\206\110\206\367\015"
"\001\001\001\005\000\003\202\001\017\000\060\202\001\012\002\202"
"\001\001\000\225\303\041\022\216\100\305\015\001\137\166\136\146"
"\224\331\163\054\130\031\042\270\311\374\172\071\220\052\167\162"
"\174\035\076\367\330\125\343\257\102\313\207\060\002\334\133\254"
"\160\346\270\104\264\053\065\353\223\322\027\005\176\313\106\326"
"\134\123\240\062\121\235\164\144\130\371\014\232\000\352\136\104"
"\111\144\162\364\315\020\342\205\012\371\064\356\263\210\146\251"
"\245\244\132\320\016\230\177\130\015\053\122\273\206\251\176\056"
"\372\262\110\174\215\333\055\137\001\165\242\215\006\073\213\264"
"\141\007\311\276\042\231\370\033\321\265\127\146\004\115\065\364"
"\221\161\226\265\231\010\045\233\227\310\072\363\040\261\335\236"
"\230\014\112\143\267\246\316\260\001\316\370\223\152\363\014\156"
"\237\261\351\204\173\201\230\101\346\201\334\075\054\347\264\153"
"\343\236\374\010\026\327\263\325\271\146\022\231\174\155\161\310"
"\115\276\307\017\343\373\067\255\325\165\207\041\153\206\320\104"
"\024\132\124\171\071\226\151\126\311\271\061\315\211\141\130\341"
"\331\166\005\005\255\367\271\002\257\247\375\107\221\242\042\064"
"\132\061\321\002\003\001\000\001\243\202\001\201\060\202\001\175"
"\060\022\006\003\125\035\023\001\001\377\004\010\060\006\001\001"
"\377\002\001\000\060\104\006\003\125\035\040\004\075\060\073\060"
"\071\006\013\140\206\110\001\206\370\105\001\007\027\003\060\052"
"\060\050\006\010\053\006\001\005\005\007\002\001\026\034\150\164"
"\164\160\163\072\057\057\167\167\167\056\166\145\162\151\163\151"
"\147\156\056\143\157\155\057\162\160\141\060\061\006\003\125\035"
"\037\004\052\060\050\060\046\240\044\240\042\206\040\150\164\164"
"\160\072\057\057\143\162\154\056\166\145\162\151\163\151\147\156"
"\056\143\157\155\057\160\143\141\063\056\143\162\154\060\016\006"
"\003\125\035\017\001\001\377\004\004\003\002\001\006\060\021\006"
"\011\140\206\110\001\206\370\102\001\001\004\004\003\002\001\006"
"\060\051\006\003\125\035\021\004\042\060\040\244\036\060\034\061"
"\032\060\030\006\003\125\004\003\023\021\103\154\141\163\163\063"
"\103\101\062\060\064\070\055\061\055\064\065\060\035\006\003\125"
"\035\016\004\026\004\024\157\354\257\240\335\212\244\357\365\052"
"\020\147\055\077\125\202\274\327\357\045\060\201\200\006\003\125"
"\035\043\004\171\060\167\241\143\244\141\060\137\061\013\060\011"
"\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061\027\060\025\006\003\125"
"\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151\147\156\054\040\111\156"
"\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004\013\023\056\103\154\141"
"\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151\143\040\120\162\151\155"
"\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146\151\143\141\164\151\157"
"\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164\171\202\020\160\272\344"
"\035\020\331\051\064\266\070\312\173\003\314\272\277\060\015\006"
"\011\052\206\110\206\367\015\001\001\005\005\000\003\201\201\000"
"\303\176\010\106\135\221\066\317\147\334\327\247\257\257\270\042"
"\303\213\004\164\323\261\140\274\346\376\267\104\022\201\133\061"
"\163\024\143\126\306\162\056\321\032\003\103\134\070\012\120\112"
"\115\315\332\266\031\250\364\231\015\257\343\367\330\361\165\050"
"\145\366\152\376\233\364\275\122\331\077\313\332\026\313\245\236"
"\056\216\146\122\170\075\046\372\376\224\066\210\112\225\136\052"
"\114\031\357\156\372\202\077\055\003\357\326\050\263\067\030\317"
"\102\262\064\041\144\107\323\040\153\072\114\334\346\003\220\014"
, (PRUint32)1184 }
};
static const NSSItem nss_builtins_items_365 [] = {
 { (void *)&cko_nss_trust, (PRUint32)sizeof(CK_OBJECT_CLASS) },
 { (void *)&ck_true, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) },
 { (void *)"VeriSign Class 3 Secure Server CA", (PRUint32)34 },
 { (void *)"\030\205\220\351\110\170\107\216\063\266\031\116\131\373\273\050"
"\377\010\210\325"
, (PRUint32)20 },
 { (void *)"\052\310\110\300\205\363\047\336\062\051\104\273\260\054\171\370"
, (PRUint32)16 },
 { (void *)"\060\137\061\013\060\011\006\003\125\004\006\023\002\125\123\061"
"\027\060\025\006\003\125\004\012\023\016\126\145\162\151\123\151"
"\147\156\054\040\111\156\143\056\061\067\060\065\006\003\125\004"
"\013\023\056\103\154\141\163\163\040\063\040\120\165\142\154\151"
"\143\040\120\162\151\155\141\162\171\040\103\145\162\164\151\146"
"\151\143\141\164\151\157\156\040\101\165\164\150\157\162\151\164"
"\171"
, (PRUint32)97 },
 { (void *)"\002\020\165\063\175\232\260\341\043\073\256\055\175\344\106\221"
"\142\324"
, (PRUint32)18 },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ckt_nss_trusted_delegator, (PRUint32)sizeof(CK_TRUST) },
 { (void *)&ck_false, (PRUint32)sizeof(CK_BBOOL) }
};

builtinsInternalObject
nss_builtins_data[] = {
 { 5, nss_builtins_types_1, nss_builtins_items_1, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_2, nss_builtins_items_2, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_3, nss_builtins_items_3, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_4, nss_builtins_items_4, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_5, nss_builtins_items_5, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_6, nss_builtins_items_6, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_7, nss_builtins_items_7, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_8, nss_builtins_items_8, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_9, nss_builtins_items_9, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_10, nss_builtins_items_10, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_11, nss_builtins_items_11, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_12, nss_builtins_items_12, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_13, nss_builtins_items_13, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_14, nss_builtins_items_14, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_15, nss_builtins_items_15, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_16, nss_builtins_items_16, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_17, nss_builtins_items_17, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_18, nss_builtins_items_18, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_19, nss_builtins_items_19, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_20, nss_builtins_items_20, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_21, nss_builtins_items_21, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_22, nss_builtins_items_22, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_23, nss_builtins_items_23, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_24, nss_builtins_items_24, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_25, nss_builtins_items_25, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_26, nss_builtins_items_26, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_27, nss_builtins_items_27, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_28, nss_builtins_items_28, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_29, nss_builtins_items_29, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_30, nss_builtins_items_30, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_31, nss_builtins_items_31, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_32, nss_builtins_items_32, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_33, nss_builtins_items_33, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_34, nss_builtins_items_34, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_35, nss_builtins_items_35, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_36, nss_builtins_items_36, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_37, nss_builtins_items_37, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_38, nss_builtins_items_38, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_39, nss_builtins_items_39, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_40, nss_builtins_items_40, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_41, nss_builtins_items_41, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_42, nss_builtins_items_42, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_43, nss_builtins_items_43, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_44, nss_builtins_items_44, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_45, nss_builtins_items_45, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_46, nss_builtins_items_46, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_47, nss_builtins_items_47, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_48, nss_builtins_items_48, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_49, nss_builtins_items_49, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_50, nss_builtins_items_50, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_51, nss_builtins_items_51, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_52, nss_builtins_items_52, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_53, nss_builtins_items_53, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_54, nss_builtins_items_54, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_55, nss_builtins_items_55, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_56, nss_builtins_items_56, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_57, nss_builtins_items_57, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_58, nss_builtins_items_58, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_59, nss_builtins_items_59, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_60, nss_builtins_items_60, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_61, nss_builtins_items_61, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_62, nss_builtins_items_62, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_63, nss_builtins_items_63, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_64, nss_builtins_items_64, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_65, nss_builtins_items_65, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_66, nss_builtins_items_66, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_67, nss_builtins_items_67, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_68, nss_builtins_items_68, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_69, nss_builtins_items_69, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_70, nss_builtins_items_70, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_71, nss_builtins_items_71, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_72, nss_builtins_items_72, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_73, nss_builtins_items_73, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_74, nss_builtins_items_74, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_75, nss_builtins_items_75, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_76, nss_builtins_items_76, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_77, nss_builtins_items_77, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_78, nss_builtins_items_78, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_79, nss_builtins_items_79, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_80, nss_builtins_items_80, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_81, nss_builtins_items_81, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_82, nss_builtins_items_82, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_83, nss_builtins_items_83, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_84, nss_builtins_items_84, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_85, nss_builtins_items_85, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_86, nss_builtins_items_86, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_87, nss_builtins_items_87, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_88, nss_builtins_items_88, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_89, nss_builtins_items_89, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_90, nss_builtins_items_90, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_91, nss_builtins_items_91, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_92, nss_builtins_items_92, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_93, nss_builtins_items_93, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_94, nss_builtins_items_94, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_95, nss_builtins_items_95, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_96, nss_builtins_items_96, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_97, nss_builtins_items_97, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_98, nss_builtins_items_98, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_99, nss_builtins_items_99, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_100, nss_builtins_items_100, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_101, nss_builtins_items_101, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_102, nss_builtins_items_102, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_103, nss_builtins_items_103, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_104, nss_builtins_items_104, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_105, nss_builtins_items_105, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_106, nss_builtins_items_106, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_107, nss_builtins_items_107, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_108, nss_builtins_items_108, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_109, nss_builtins_items_109, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_110, nss_builtins_items_110, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_111, nss_builtins_items_111, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_112, nss_builtins_items_112, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_113, nss_builtins_items_113, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_114, nss_builtins_items_114, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_115, nss_builtins_items_115, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_116, nss_builtins_items_116, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_117, nss_builtins_items_117, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_118, nss_builtins_items_118, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_119, nss_builtins_items_119, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_120, nss_builtins_items_120, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_121, nss_builtins_items_121, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_122, nss_builtins_items_122, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_123, nss_builtins_items_123, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_124, nss_builtins_items_124, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_125, nss_builtins_items_125, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_126, nss_builtins_items_126, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_127, nss_builtins_items_127, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_128, nss_builtins_items_128, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_129, nss_builtins_items_129, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_130, nss_builtins_items_130, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_131, nss_builtins_items_131, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_132, nss_builtins_items_132, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_133, nss_builtins_items_133, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_134, nss_builtins_items_134, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_135, nss_builtins_items_135, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_136, nss_builtins_items_136, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_137, nss_builtins_items_137, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_138, nss_builtins_items_138, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_139, nss_builtins_items_139, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_140, nss_builtins_items_140, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_141, nss_builtins_items_141, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_142, nss_builtins_items_142, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_143, nss_builtins_items_143, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_144, nss_builtins_items_144, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_145, nss_builtins_items_145, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_146, nss_builtins_items_146, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_147, nss_builtins_items_147, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_148, nss_builtins_items_148, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_149, nss_builtins_items_149, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_150, nss_builtins_items_150, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_151, nss_builtins_items_151, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_152, nss_builtins_items_152, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_153, nss_builtins_items_153, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_154, nss_builtins_items_154, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_155, nss_builtins_items_155, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_156, nss_builtins_items_156, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_157, nss_builtins_items_157, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_158, nss_builtins_items_158, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_159, nss_builtins_items_159, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_160, nss_builtins_items_160, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_161, nss_builtins_items_161, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_162, nss_builtins_items_162, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_163, nss_builtins_items_163, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_164, nss_builtins_items_164, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_165, nss_builtins_items_165, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_166, nss_builtins_items_166, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_167, nss_builtins_items_167, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_168, nss_builtins_items_168, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_169, nss_builtins_items_169, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_170, nss_builtins_items_170, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_171, nss_builtins_items_171, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_172, nss_builtins_items_172, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_173, nss_builtins_items_173, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_174, nss_builtins_items_174, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_175, nss_builtins_items_175, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_176, nss_builtins_items_176, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_177, nss_builtins_items_177, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_178, nss_builtins_items_178, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_179, nss_builtins_items_179, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_180, nss_builtins_items_180, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_181, nss_builtins_items_181, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_182, nss_builtins_items_182, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_183, nss_builtins_items_183, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_184, nss_builtins_items_184, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_185, nss_builtins_items_185, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_186, nss_builtins_items_186, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_187, nss_builtins_items_187, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_188, nss_builtins_items_188, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_189, nss_builtins_items_189, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_190, nss_builtins_items_190, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_191, nss_builtins_items_191, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_192, nss_builtins_items_192, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_193, nss_builtins_items_193, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_194, nss_builtins_items_194, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_195, nss_builtins_items_195, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_196, nss_builtins_items_196, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_197, nss_builtins_items_197, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_198, nss_builtins_items_198, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_199, nss_builtins_items_199, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_200, nss_builtins_items_200, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_201, nss_builtins_items_201, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_202, nss_builtins_items_202, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_203, nss_builtins_items_203, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_204, nss_builtins_items_204, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_205, nss_builtins_items_205, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_206, nss_builtins_items_206, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_207, nss_builtins_items_207, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_208, nss_builtins_items_208, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_209, nss_builtins_items_209, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_210, nss_builtins_items_210, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_211, nss_builtins_items_211, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_212, nss_builtins_items_212, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_213, nss_builtins_items_213, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_214, nss_builtins_items_214, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_215, nss_builtins_items_215, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_216, nss_builtins_items_216, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_217, nss_builtins_items_217, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_218, nss_builtins_items_218, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_219, nss_builtins_items_219, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_220, nss_builtins_items_220, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_221, nss_builtins_items_221, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_222, nss_builtins_items_222, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_223, nss_builtins_items_223, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_224, nss_builtins_items_224, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_225, nss_builtins_items_225, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_226, nss_builtins_items_226, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_227, nss_builtins_items_227, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_228, nss_builtins_items_228, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_229, nss_builtins_items_229, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_230, nss_builtins_items_230, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_231, nss_builtins_items_231, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_232, nss_builtins_items_232, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_233, nss_builtins_items_233, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_234, nss_builtins_items_234, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_235, nss_builtins_items_235, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_236, nss_builtins_items_236, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_237, nss_builtins_items_237, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_238, nss_builtins_items_238, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_239, nss_builtins_items_239, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_240, nss_builtins_items_240, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_241, nss_builtins_items_241, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_242, nss_builtins_items_242, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_243, nss_builtins_items_243, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_244, nss_builtins_items_244, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_245, nss_builtins_items_245, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_246, nss_builtins_items_246, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_247, nss_builtins_items_247, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_248, nss_builtins_items_248, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_249, nss_builtins_items_249, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_250, nss_builtins_items_250, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_251, nss_builtins_items_251, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_252, nss_builtins_items_252, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_253, nss_builtins_items_253, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_254, nss_builtins_items_254, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_255, nss_builtins_items_255, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_256, nss_builtins_items_256, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_257, nss_builtins_items_257, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_258, nss_builtins_items_258, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_259, nss_builtins_items_259, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_260, nss_builtins_items_260, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_261, nss_builtins_items_261, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_262, nss_builtins_items_262, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_263, nss_builtins_items_263, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_264, nss_builtins_items_264, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_265, nss_builtins_items_265, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_266, nss_builtins_items_266, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_267, nss_builtins_items_267, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_268, nss_builtins_items_268, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_269, nss_builtins_items_269, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_270, nss_builtins_items_270, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_271, nss_builtins_items_271, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_272, nss_builtins_items_272, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_273, nss_builtins_items_273, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_274, nss_builtins_items_274, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_275, nss_builtins_items_275, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_276, nss_builtins_items_276, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_277, nss_builtins_items_277, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_278, nss_builtins_items_278, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_279, nss_builtins_items_279, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_280, nss_builtins_items_280, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_281, nss_builtins_items_281, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_282, nss_builtins_items_282, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_283, nss_builtins_items_283, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_284, nss_builtins_items_284, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_285, nss_builtins_items_285, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_286, nss_builtins_items_286, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_287, nss_builtins_items_287, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_288, nss_builtins_items_288, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_289, nss_builtins_items_289, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_290, nss_builtins_items_290, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_291, nss_builtins_items_291, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_292, nss_builtins_items_292, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_293, nss_builtins_items_293, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_294, nss_builtins_items_294, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_295, nss_builtins_items_295, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_296, nss_builtins_items_296, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_297, nss_builtins_items_297, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_298, nss_builtins_items_298, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_299, nss_builtins_items_299, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_300, nss_builtins_items_300, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_301, nss_builtins_items_301, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_302, nss_builtins_items_302, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_303, nss_builtins_items_303, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_304, nss_builtins_items_304, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_305, nss_builtins_items_305, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_306, nss_builtins_items_306, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_307, nss_builtins_items_307, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_308, nss_builtins_items_308, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_309, nss_builtins_items_309, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_310, nss_builtins_items_310, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_311, nss_builtins_items_311, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_312, nss_builtins_items_312, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_313, nss_builtins_items_313, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_314, nss_builtins_items_314, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_315, nss_builtins_items_315, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_316, nss_builtins_items_316, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_317, nss_builtins_items_317, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_318, nss_builtins_items_318, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_319, nss_builtins_items_319, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_320, nss_builtins_items_320, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_321, nss_builtins_items_321, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_322, nss_builtins_items_322, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_323, nss_builtins_items_323, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_324, nss_builtins_items_324, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_325, nss_builtins_items_325, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_326, nss_builtins_items_326, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_327, nss_builtins_items_327, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_328, nss_builtins_items_328, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_329, nss_builtins_items_329, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_330, nss_builtins_items_330, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_331, nss_builtins_items_331, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_332, nss_builtins_items_332, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_333, nss_builtins_items_333, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_334, nss_builtins_items_334, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_335, nss_builtins_items_335, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_336, nss_builtins_items_336, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_337, nss_builtins_items_337, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_338, nss_builtins_items_338, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_339, nss_builtins_items_339, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_340, nss_builtins_items_340, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_341, nss_builtins_items_341, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_342, nss_builtins_items_342, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_343, nss_builtins_items_343, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_344, nss_builtins_items_344, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_345, nss_builtins_items_345, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_346, nss_builtins_items_346, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_347, nss_builtins_items_347, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_348, nss_builtins_items_348, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_349, nss_builtins_items_349, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_350, nss_builtins_items_350, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_351, nss_builtins_items_351, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_352, nss_builtins_items_352, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_353, nss_builtins_items_353, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_354, nss_builtins_items_354, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_355, nss_builtins_items_355, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_356, nss_builtins_items_356, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_357, nss_builtins_items_357, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_358, nss_builtins_items_358, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_359, nss_builtins_items_359, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_360, nss_builtins_items_360, {NULL} },
 { 12, nss_builtins_types_361, nss_builtins_items_361, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_362, nss_builtins_items_362, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_363, nss_builtins_items_363, {NULL} },
 { 11, nss_builtins_types_364, nss_builtins_items_364, {NULL} },
 { 13, nss_builtins_types_365, nss_builtins_items_365, {NULL} }
};
const PRUint32
nss_builtins_nObjects = 365;
+ popd
~/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.zVME2n
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd mozilla-esr24
+ '[' 1 -eq 1 ']'
+ '[' 1 -eq 1 ']'
++ pwd
+ export MOZCONFIG=/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig
+ MOZCONFIG=/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig
+ cat
+ /usr/bin/perl -p -i -e 's|\-0|\-9|g' config/make-jars.pl
Can't open config/make-jars.pl: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος.
+ export 'LDFLAGS= -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags'
+ LDFLAGS=' -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags'
+ make -f client.mk build
make -f /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/client.mk realbuild
make[1]: Entering directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
Adding client.mk options from /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig:
  MOZILLA_OFFICIAL=1
  BUILD_OFFICIAL=1
  MOZ_MAKE_FLAGS=-j4
  MOZ_OBJDIR=$(TOPSRCDIR)/../obj
make[2]: Entering directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
python /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/config/pythonpath.py -I /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/testing/mozbase/mozfile \
  /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/python/mozbuild/mozbuild/controller/clobber.py /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24 /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj
Clobber not needed.
cp /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj/.mozconfig
cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj
/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/configure
Adding configure options from /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/mozconfig:
 --host=x86_64-mageia-linux-gnu
 --target=x86_64-mageia-linux-gnu
 --enable-optimize=-O2 -g -pipe -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -fPIC
 --prefix=/usr
 --libdir=/usr/lib64
 --sysconfdir=/etc
 --mandir=/usr/share/man
 --includedir=/usr/include
 --datadir=/usr/share
 --with-system-nspr
 --with-system-nss
 --with-system-zlib
 --with-system-libvpx
 --with-system-libevent
 --enable-webm
 --enable-gio
 --disable-gnomevfs
 --disable-updater
 --disable-tests
 --disable-debug
 --enable-official-branding
 --enable-libproxy
 --with-system-png
 --with-system-jpeg
 --enable-system-cairo
 --enable-system-sqlite
 --enable-startup-notification
 --enable-xinerama
 --with-distribution-id=org.mageia
 --disable-crashreporter
 --enable-update-channel=esr24
 --enable-gstreamer
 --with-valgrind
 --with-java-include-path=/usr/lib/jvm/java/include
 --with-java-bin-path=/usr/lib/jvm/java/bin
 --with-system-ogg
 --enable-opus
 --disable-webrtc
loading cache ./config.cache
checking host system type... x86_64-mageia-linux-gnu
checking target system type... x86_64-mageia-linux-gnu
checking build system type... x86_64-mageia-linux-gnu
checking for gawk... gawk
checking for python2.7... /usr/bin/python2.7
Creating Python environment
checking Python environment is Mozilla virtualenv... yes
checking for perl5... /usr/bin/perl5
checking for objcopy... /usr/bin/objcopy
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for c++... c++
checking whether the C++ compiler (c++  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) works... yes
checking whether the C++ compiler (c++  -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C++... yes
checking whether c++ accepts -g... yes
checking for ranlib... ranlib
checking for as... /usr/bin/as
checking for ar... ar
checking for ld... ld
checking for strip... strip
checking for windres... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking how to run the C++ preprocessor... c++ -E
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether ln -s works... yes
checking for minimum required perl version >= 5.006... 5.016003
checking for full perl installation... yes
checking for doxygen... /usr/bin/doxygen
checking for autoconf... /usr/bin/autoconf
checking for unzip... /usr/bin/unzip
checking for zip... /usr/bin/zip
checking for xargs... /usr/bin/xargs
checking for rpmbuild... /usr/bin/rpmbuild
checking compiler version... gcc (GCC) 4.7.2
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
checking for make... /usr/bin/make
checking for X... libraries , headers 
checking for dnet_ntoa in -ldnet... no
checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub... no
checking for gethostbyname... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for IceConnectionNumber in -lICE... yes
checking that static assertion macros used in autoconf tests work... yes
checking for --noexecstack option to as... yes
checking for -z noexecstack option to ld... yes
checking for --build-id option to ld... yes
checking if toolchain supports -mssse3 option... yes
checking if toolchain supports -msse4.1 option... yes
checking whether the C compiler supports -Werror=return-type... yes
checking whether the C compiler supports -Wtype-limits... yes
checking whether the C compiler supports -Wempty-body... yes
checking whether the C compiler supports -Wsign-compare... yes
checking whether the C++ compiler supports -Werror=return-type... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wtype-limits... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wempty-body... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wsign-compare... yes
checking whether the C++ compiler supports -Wno-invalid-offsetof... yes
checking whether ld has archive extraction flags... yes
checking for 64-bit OS... yes
checking for custom <stdint.h> implementation... none specified
defined(@array) is deprecated at /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/config/milestone.pl line 58.
    (Maybe you should just omit the defined()?)
defined(@array) is deprecated at /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/config/milestone.pl line 58.
    (Maybe you should just omit the defined()?)
checking whether the linker supports Identical Code Folding... no
checking whether removing dead symbols breaks debugging... no
checking for ANSI C header files... yes
checking for working const... yes
checking for mode_t... yes
checking for off_t... yes
checking for pid_t... yes
checking for size_t... yes
checking for __stdcall... no
checking for ssize_t... yes
checking for st_blksize in struct stat... yes
checking for siginfo_t... yes
checking for int64... no
checking for uint... yes
checking for uint_t... no
checking for uname.domainname... yes
checking for uname.__domainname... no
checking for gcc c++0x headers bug without rtti... no
checking for usable char16_t (2 bytes, unsigned)... yes
checking for usable wchar_t (2 bytes, unsigned)... no
checking for visibility(hidden) attribute... yes
checking for visibility(default) attribute... yes
checking for visibility pragma support... yes
checking For gcc visibility bug with class-level attributes (GCC bug 26905)... no
checking For x86_64 gcc visibility bug with builtins (GCC bug 20297)... no
checking for gcc PR49911... no
checking for gcc pr39608... no
checking for llvm pr8927... no
checking for __force_align_arg_pointer__ attribute... no
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for opendir in -ldir... no
checking for sys/byteorder.h... no
checking for compat.h... no
checking for getopt.h... yes
checking for sys/bitypes.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for gnu/libc-version.h... yes
checking for nl_types.h... yes
checking for malloc.h... yes
checking for X11/XKBlib.h... yes
checking for io.h... no
checking for cpuid.h... yes
checking for sys/statvfs.h... yes
checking for sys/statfs.h... yes
checking for sys/vfs.h... yes
checking for sys/mount.h... yes
checking for sys/quota.h... yes
checking for sys/sysmacros.h... yes
checking for linux/quota.h... yes
checking for linux/if_addr.h... yes
checking for linux/rtnetlink.h... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for byteswap.h... yes
checking for sockaddr_in.sin_len... false
checking for sockaddr_in6.sin6_len... false
checking for sockaddr.sa_len... false
checking for new... yes
checking for sys/cdefs.h... yes
checking for linux/perf_event.h... yes
checking for perf_event_open system call... yes
checking for gethostbyname_r in -lc_r... no
checking for library containing dlopen... -ldl
checking for dlfcn.h... yes
checking for dladdr... yes
checking for memmem... yes
checking for socket in -lsocket... no
checking for XDrawLines in -lX11... yes
checking for XextAddDisplay in -lXext... yes
checking for XtFree in -lXt... yes
checking for XShmCreateImage in -lXext... yes
checking for X11/extensions/scrnsaver.h... yes
checking for XScreenSaverQueryInfo in -lXss... yes
checking for pthread_create in -lpthreads... no
checking for pthread_create in -lpthread... yes
checking whether gcc accepts -pthread... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for 8-bit clean memcmp... yes
checking for random... yes
checking for strerror... yes
checking for lchown... yes
checking for fchmod... yes
checking for snprintf... yes
checking for memmove... yes
checking for rint... no
checking for stat64... yes
checking for lstat64... yes
checking for truncate64... yes
checking for setbuf... yes
checking for isatty... yes
checking for statvfs64... yes
checking for statvfs... yes
checking for statfs64... yes
checking for statfs... yes
checking for flockfile... yes
checking for getpagesize... yes
checking for localtime_r... yes
checking for strtok_r... yes
checking for clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)... 
checking for wcrtomb... yes
checking for mbrtowc... yes
checking for res_ninit()... yes
checking for gnu_get_libc_version()... yes
checking for iconv in -lc... yes
checking for iconv()... yes
checking for iconv() with const input... no
checking for nl_langinfo and CODESET... yes
checking for an implementation of va_copy()... yes
checking for an implementation of __va_copy()... yes
checking whether va_lists can be copied by value... no
checking whether the C++ "using" keyword resolves ambiguity... yes
checking for C++ dynamic_cast to void*... yes
checking whether C++ requires implementation of unused virtual methods... yes
checking for trouble comparing to zero near std::operator!=()... no
checking for __thread keyword for TLS variables... yes
checking for malloc.h... (cached) yes
checking for strndup... yes
checking for posix_memalign... yes
checking for memalign... yes
checking for valloc... yes
checking for malloc_usable_size... yes
checking for __attribute__((always_inline))... yes
checking for __attribute__((malloc))... yes
checking for __attribute__((warn_unused_result))... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking for localeconv... yes
checking for nspr-config... /usr/bin/nspr-config
checking for NSPR - version >= 4.9.6... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for libevent... yes
checking MOZ_LIBEVENT_CFLAGS... 
checking MOZ_LIBEVENT_LIBS... -levent 
checking for nss-config... /usr/bin/nss-config
checking for NSS - version >= 3.15... /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/configure: line 15154: test: : integer expression expected
yes
checking for YASM assembler... checking for yasm... yasm
checking for jpeg_destroy_compress in -ljpeg... yes
checking for gzread in -lz... yes
checking for png_get_valid in -lpng... yes
checking for png_get_acTL in -lpng... yes
checking for application to build... browser
checking if app-specific confvars.sh exists... /home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/browser/confvars.sh
checking for gtk+-2.0 >= 2.10.0 gtk+-unix-print-2.0 glib-2.0 gobject-2.0 gdk-x11-2.0... yes
checking MOZ_GTK2_CFLAGS... -pthread -D_REENTRANT -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/directfb -I/usr/include/libpng15 -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/gtk-unix-print-2.0 
checking MOZ_GTK2_LIBS... -pthread -lgtk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lgmodule-2.0 -lpangoft2-1.0 -lfreetype -lfontconfig -lgdk-x11-2.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lglib-2.0 
checking for libstartup-notification-1.0 >= 0.8... yes
checking MOZ_STARTUP_NOTIFICATION_CFLAGS... -I/usr/include/startup-notification-1.0 
checking MOZ_STARTUP_NOTIFICATION_LIBS... -lstartup-notification-1 
checking for pango >= 1.14.0... yes
checking _PANGOCHK_CFLAGS... -pthread -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include 
checking _PANGOCHK_LIBS... -lpango-1.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 
checking for pango >= 1.14.0 pangoft2 >= 1.14.0 pangocairo >= 1.14.0... yes
checking MOZ_PANGO_CFLAGS... -pthread -D_REENTRANT -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/directfb -I/usr/include/libpng15 -I/usr/include/libdrm 
checking MOZ_PANGO_LIBS... -lpangoft2-1.0 -lfreetype -lfontconfig -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lglib-2.0 
checking for gtk+-2.0 >= 2.14... yes
checking _GTKCHECK_CFLAGS... -pthread -D_REENTRANT -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/directfb -I/usr/include/libpng15 -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/harfbuzz 
checking _GTKCHECK_LIBS... -pthread -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lgmodule-2.0 -lpangoft2-1.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lcairo -lpango-1.0 -lfreetype -lfontconfig -lgobject-2.0 -lglib-2.0 
checking for gio-2.0 >= 2.20... yes
checking MOZ_GIO_CFLAGS... -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include 
checking MOZ_GIO_LIBS... -lgio-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 
checking for gconf-2.0 >= 1.2.1 gobject-2.0 ... checking for libproxy-1.0... yes
checking MOZ_LIBPROXY_CFLAGS... 
checking MOZ_LIBPROXY_LIBS... -lproxy 
checking for dbus-1 >= 0.60... yes
checking MOZ_DBUS_CFLAGS... -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib64/dbus-1.0/include 
checking MOZ_DBUS_LIBS... -ldbus-1 
checking for dbus-glib-1 >= 0.60... yes
checking MOZ_DBUS_GLIB_CFLAGS... -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib64/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include 
checking MOZ_DBUS_GLIB_LIBS... -ldbus-glib-1 -ldbus-1 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 
checking __attribute__ ((aligned ())) support... trying 64
64
checking for vpx >= 1.0.0... yes
checking MOZ_LIBVPX_CFLAGS... 
checking MOZ_LIBVPX_LIBS... -lvpx 
checking for vpx/vpx_decoder.h... yes
checking for vpx_codec_dec_init_ver in -lvpx... yes
checking for alsa... yes
checking MOZ_ALSA_CFLAGS... -I/usr/include/alsa 
checking MOZ_ALSA_LIBS... -lasound 
checking for gstreamer-0.10 >= 0.10.25
           gstreamer-app-0.10
           gstreamer-plugins-base-0.10... yes
checking GSTREAMER_CFLAGS... -pthread -I/usr/include/gstreamer-0.10 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/libxml2 
checking GSTREAMER_LIBS... -pthread -lgstapp-0.10 -lgstbase-0.10 -lgstreamer-0.10 -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -lgthread-2.0 -lxml2 -lglib-2.0 
checking for java... /usr/lib/jvm/java/bin/java
checking for javac... /usr/lib/jvm/java/bin/javac
checking for javah... /usr/lib/jvm/java/bin/javah
checking for jar... /usr/lib/jvm/java/bin/jar
checking for linux/joystick.h... yes
checking for tar archiver... checking for gnutar... no
checking for gtar... gtar
gtar
checking for wget... checking for wget... wget
wget
checking for sqlite3 >= 3.7.17... Requested 'sqlite3 >= 3.7.17' but version of SQLite is 3.7.16.1
configure: error: Library requirements (sqlite3 >= 3.7.17) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
------ config.log ------
configure:19911: checking for vpx/vpx_decoder.h
configure:19924: gcc -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread conftest.c 1>&5
configure:19947: checking for vpx_codec_dec_init_ver in -lvpx
configure:19966: gcc -o conftest -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread -lpthread -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags -Wl,-z,noexecstack -Wl,--build-id conftest.c -lvpx -ldl 1>&5
configure:20262: checking for alsa
configure:20269: checking MOZ_ALSA_CFLAGS
configure:20274: checking MOZ_ALSA_LIBS
configure:20504: checking for gstreamer-0.10 >= 0.10.25
           gstreamer-app-0.10
           gstreamer-plugins-base-0.10
configure:20515: checking GSTREAMER_CFLAGS
configure:20522: checking GSTREAMER_LIBS
configure:20566: gcc -o conftest -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread -lpthread -Wl,--as-needed -Wl,--no-undefined -Wl,-z,relro -Wl,-O1 -Wl,--build-id -Wl,--enable-new-dtags -Wl,-z,noexecstack -Wl,--build-id -pthread -lgstapp-0.10 -lgstbase-0.10 -lgstreamer-0.10 -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -lgthread-2.0 -lxml2 -lglib-2.0  -lgstvideo-0.10 conftest.c -ldl 1>&5
configure:20685: checking for java
configure:20734: checking for javac
configure:20783: checking for javah
configure:20832: checking for jar
configure:21013: checking for linux/joystick.h
configure:21026: gcc -c -std=gnu99 -fgnu89-inline -fno-strict-aliasing -ffunction-sections -fdata-sections -pthread conftest.c 1>&5
configure:21608: checking for tar archiver
configure:21614: checking for gnutar
configure:21614: checking for gtar
configure:21651: checking for wget
configure:21657: checking for wget
configure:22034: checking for sqlite3 >= 3.7.17
*** Fix above errors and then restart with        "make -f client.mk build"
make[2]: *** [configure] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
make[1]: *** [/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24/../obj/Makefile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/prodromos/rpmbuild/BUILD/mozilla-esr24'
make: *** [build] Error 2
error: Bad exit status from /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.zVME2n (%build)


RPM build errors:
  Bad exit status from /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.zVME2n (%build)
error: failed!
τωρα πρεπει να δω αυτο?

Κώδικας: Επιλογή όλων

configure:22034: checking for sqlite3 >= 3.7.17 
Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz ‖ RAM 7860 MiB ‖ HP 8079 - HP HP EliteBook 840 G3
Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] [8086:1916] {i915}
wlp2s0: Intel Wireless 8260 [8086:24f3] (rev 3a) ⋮ enp0s31f6: Intel Ethernet Connection I219-LM [8086:156f] (rev 21)

Απάντηση