Σελίδα 4 από 8

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 19, 2013 19:18 pm
από airmaik
έχω ευχάριστα νέα

Κώδικας: Επιλογή όλων

Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/firefox-24.0-2mgr3.x86_64
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/SRPMS/firefox-24.0-2mgr3.src.rpm
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/RPMS/x86_64/firefox-24.0-2mgr3.x86_64.rpm
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/RPMS/x86_64/firefox-devel-24.0-2mgr3.x86_64.rpm
Wrote: /home/prodromos/rpmbuild/RPMS/x86_64/firefox-debuginfo-24.0-2mgr3.x86_64.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/rpm-tmp.gPaOz8
+ umask 022
+ cd /home/prodromos/rpmbuild/BUILD
+ cd mozilla-esr24
+ /usr/bin/rm -rf /home/prodromos/rpmbuild/BUILDROOT/firefox-24.0-2mgr3.x86_64
+ exit 0
succeeded!
http://www.flickr.com/photos/99709873@N ... /lightbox/

έχω τόσα πακέτα δημιουργήσει ποιά χρειάζονται για την κοινότητα και πώς τα ανεβάζω?

http://www.flickr.com/photos/99709873@N ... /lightbox/

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 19, 2013 20:08 pm
από dglent
Καλά μιλαμε με το μηχανημα που εχεις χαίρεσαι να κάνεις κομπάιλ :ugeek: :mrgreen:

Στείλε μου τα πακέτα στο εμειλ να τα ανεβάσω στο αποθετήριο (όλα τα πακέτα που έφτιαξες)
Α και να σε ρωτήσω, το πηγαίο πακέτο που το βρήκες , απο την cauldron ? μπορείς να μου στείλεις το ουρλ ;

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Σεπ 19, 2013 22:37 pm
από dglent

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Παρ Σεπ 20, 2013 07:52 am
από airmaik
καλό είναι να χωριστεί αυτή η συζήτηση και να αποτελέσει και έναν οδηγό για κάποιον που θα ενδιαφερθεί για το πως να χτίσει ένα πακέτο

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 21, 2013 00:29 am
από cpfotiadis
Μπράβο ρε παιδιά!!
Χίλια ευχαριστώ για την προσπάθεια και για τον χρόνο σας. :) ;)

Δοκίμασα να κάνω εγκατάσταση το πακέτο http://www.mageia-gr.org/rpm/3/x86_64/f ... x86_64.rpm
και μου έβγαλε ένα μήνυμα σχετικά με μια εξάρτηση, δείτε την εικόνα παρακάτω.

Εικόνα

Τι πρέπει να κάνω;

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 21, 2013 05:58 am
από airmaik
στα αποθετήρια που έχεις πρόσθεσε και αυτα της ελληνικής κοινότητας.

Κώδικας: Επιλογή όλων

urpmi.addmedia --update 'mgr-x86_64' 'http://www.mageia-gr.org/rpm/2/x86_64/'

Κώδικας: Επιλογή όλων

urpmi.addmedia --update 'mgr-noarch' 'http://www.mageia-gr.org/rpm/2/noarch/'

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 21, 2013 06:08 am
από dglent
Ή εγκατέστησε την εξάρτηση :
http://www.mageia-gr.org/rpm/3/x86_64/l ... x86_64.rpm

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 21, 2013 16:23 pm
από cpfotiadis
Κατέβασα την εξάρτηση που παρέθεσε ο dglent και όταν πήγα να την εγκαταστήσω μου έβγαλε το παρακάτω μήνυμα.

Εικόνα

Να συνεχίσω την εγκατάσταση;

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 21, 2013 18:07 pm
από dglent
Ναι να συνεχίσεις το signature key που λέει είναι το δικό μου

Re: Αναβάθμιση του Firefox

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Σεπ 22, 2013 20:36 pm
από airmaik
λοιπόν μπορώ να πω ότι έχω χαθεί λίγο προσπαθώντας να φτιάξω ένα πακέτο παίρνοντας τον κώδικα από το http://sourceforge.net/

έστω ότι παίρνω το παρακάτω πακέτο

http://sourceforge.net/projects/slim.be ... =directory

αφού το κατεβάζω το βάζω στο ~/rpmbuild/SOURCES

και δίνω αφού έχω μπει σε αυτόν τον φάκελο

Κώδικας: Επιλογή όλων

rpmdev-newspec slim
και δημιουργεί το slim.spec. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αλλά το είδα σε ένα βίντεο

και μέσα σε αυτό το αρχείο έχει τα εξής

Κώδικας: Επιλογή όλων

Name:      slim
Version:    
Release:    1%{?dist}
Summary:    

License:    
URL:      
Source0:    

BuildRequires: 
Requires:    

%description


%prep
%setup -q


%build
%configure
make %{?_smp_mflags}


%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%make_install


%files
%doc%changelog
βλέποντας το αντίστοιχο πακέτο από την Cauldron για να έχω σαν παράδειγμα βλέπω ότι το αρχείο slim.spec έχει


Κώδικας: Επιλογή όλων

Name:		slim
Version:	1.3.5
Release:	%mkrel 3
Summary:	Simple login manager
Group:		System/X11
License:	GPLv2+
URL:		http://slim.berlios.de
Source0:	http://downloads.sourceforge.net/project/slim.berlios/%{name}-%{version}.tar.gz
Source1:	%{name}.pam
Source2:	25%{name}.conf
Source6:	slim-tmpfiles.conf
Source7:	slim.service
Patch1:		%{name}-1.3.5-mga-config.patch
Patch2:		%{name}-1.3.0-libgen.patch
Patch3:		%{name}-1.3.5-glibc217-crypt.patch
BuildRequires:	libxmu-devel
BuildRequires:	libxft-devel
BuildRequires:	libxrender-devel
BuildRequires:	libpng-devel
BuildRequires:	libjpeg-devel
BuildRequires:	freeglut-devel
BuildRequires:	freetype-devel
BuildRequires:	fontconfig-devel
BuildRequires:	pkgconfig
BuildRequires:	gettext
BuildRequires:	pam-devel
BuildRequires: cmake
Requires:	pam >= 0.80
Requires:	%{_real_vendor}-theme
Requires(post): systemd >= %{systemd_required_version}
Provides:	dm

%description
SLiM (Simple Login Manager) is a Desktop-independent graphical 
login manager for X11.
 
It aims to be light and simple, although completely configurable 
through themes and an option file; is suitable for machines on which 
remote login functionalities are not needed.

Features included:
 
* PNG and XFT support for alpha transparency and antialiased fonts
* External themes support
* Configurable runtime options: X server, login / shutdown / reboot commands
* Single (GDM-like) or double (XDM-like) input control
* Can load predefined user at startup
* Configurable welcome / shutdown messages
* Random theme selection


%prep
%setup -q
%patch1 -p0
%patch2 -p0
%patch3 -p1

%build
CXXFLAGS="%{optflags}" %cmake -DUSE_PAM=yes
%make

%install
%makeinstall_std -C build

mkdir -p %{buildroot}%{_sysconfdir}/pam.d
install -m 644 %{SOURCE1} %{buildroot}%{_sysconfdir}/pam.d/%{name}

mkdir -p %{buildroot}%{_datadir}/X11/dm.d
install -m 644 %{SOURCE2} %{buildroot}%{_datadir}/X11/dm.d/25%{name}.conf

# (tpg) use background from mageia-theme
rm -f %{buildroot}%{_datadir}/slim/themes/default/background.jpg
ln -s ../../../mga/backgrounds/default.jpg %{buildroot}%{_datadir}/slim/themes/default/background.jpg

#remove slim.service. We shall use our own
rm -f %{buildroot}%{_prefix}%{_unitdir}/slim.service
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_unitdir}
install -m 644 %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{_unitdir}/slim.service

install -p -D -m 644 %{SOURCE6} %{buildroot}%{_tmpfilesdir}/%{name}.conf

%post
%_tmpfilescreate %{name}

%files
%doc ChangeLog README THEMES TODO
%config(noreplace) %{_sysconfdir}/pam.d/%{name}
%config(noreplace) %{_datadir}/X11/dm.d/25%{name}.conf
%config(noreplace) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
%dir %{_datadir}/slim
%{_bindir}/slim*
%{_datadir}/slim/themes/
%{_mandir}/man1/*
%{_unitdir}/slim.service
%{_tmpfilesdir}/slim.conf


%changelog
* Fri Sep 13 2013 wally <wally> 1.3.5-3.mga4
+ Revision: 478544
- update pam config (require pam_loginuid for session)

* Thu Aug 22 2013 luigiwalser <luigiwalser> 1.3.5-2.mga4
+ Revision: 469226
- add patch from mancha to fix null pointer deref with glibc 2.17

* Tue Jun 11 2013 malo <malo> 1.3.5-1.mga4
+ Revision: 441889
- update to 1.3.5 (work by Derek Djennings)
- removed obsolete patch
- add RazorDesktop to session list

* Tue Jun 04 2013 fwang <fwang> 1.3.4-4.mga4
+ Revision: 436986
- rebuild for new libpng

* Sun Mar 24 2013 colin <colin> 1.3.4-3.mga3
+ Revision: 404859
- Add systemd requires and general post/pre fixes (mga#9302)

* Mon Jan 14 2013 umeabot <umeabot> 1.3.4-2.mga3
+ Revision: 382173
- Mass Rebuild - https://wiki.mageia.org/en/Feature:Mageia3MassRebuild

* Sat Dec 01 2012 kamil <kamil> 1.3.4-1.mga3
+ Revision: 323913
- add patch P0: fedora-libpng15.patch
- new version 1.3.4

* Sun Nov 25 2012 colin <colin> 1.3.3-5.mga3
+ Revision: 321743
- Set perms on tmpfiles snippet

* Sun Nov 25 2012 colin <colin> 1.3.3-4.mga3
+ Revision: 321730
- Do not package tmpfiles conf in /etc
- Run systemd-tmpfiles --create on post install

* Mon Nov 05 2012 blino <blino> 1.3.3-3.mga3
+ Revision: 314544
- buildrequire freeglut-devel
- add tmpfiles.d config file (from Fedora)
- add systemd unit (from Fedora)
- revert using consolekit's ck-launch-session for login_cmd (to drop consolekit dep, we will use systemd)

* Fri Mar 30 2012 kamil <kamil> 1.3.3-2.mga2
+ Revision: 227556
- use consolekit's ck-launch-session for login_cmd (to fix possible problems with PolicyKit)

* Mon Feb 27 2012 kamil <kamil> 1.3.3-1.mga2
+ Revision: 215690
- new version 1.3.3
- drop P0 - upstream switched to cmake
- drop P3 - merged upstream
- rediff P1 and P2
- build now with cmake

* Thu Sep 15 2011 fwang <fwang> 1.3.2-3.mga2
+ Revision: 143755
- fix build with libpng1.5

* Fri May 13 2011 ahmad <ahmad> 1.3.2-3.mga1
+ Revision: 98206
+ rebuild (emptylog)

* Fri May 13 2011 ahmad <ahmad> 1.3.2-2.mga1
+ Revision: 98205
- Rediff the config patch, now slim.conf uses the various actual session names
 which should enable users to log into the available DE's (mga#1255)

* Sat Mar 19 2011 ennael <ennael> 1.3.2-1.mga1
+ Revision: 74455
- clean spec file
- imported package slim


* Sat Aug 07 2010 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.2-1mdv2011.0
+ Revision: 567439
- update to new version 1.3.2
- rediff patches 0 and 1
- drop patch 3

* Sat Aug 22 2009 Funda Wang <fwang@mandriva.org> 1.3.1-2mdv2010.0
+ Revision: 419589
- fix build with gcc 4.4

* Thu Feb 19 2009 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.1-2mdv2009.1
+ Revision: 343001
- Patch1: rediff, add xserver arguments, like start on vt7 etc.
- add provides on dm

* Sat Nov 15 2008 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.1-1mdv2009.1
+ Revision: 303601
- Patch0: use xvt instead of xterm
- update to new version 1.3.1
- rediff patches 0 and 1
- drop patch 3 and 4 as they were merged by upstream
- remove requires on xterm

* Fri Sep 05 2008 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.0-9mdv2009.0
+ Revision: 281215
- Patch4: add autologin feature
- Patch3: fix compiling with gcc43
- compile with %%{optflags}
- adjust X11 dm path

 + Thierry Vignaud <tv@mandriva.org>
  - rebuild
  - rebuild

* Tue Mar 18 2008 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.0-6mdv2008.1
+ Revision: 188496
- mandriva-theme uses jpeg compression for wallpapers
- do not package COPYING file

* Sat Jan 26 2008 Funda Wang <fwang@mandriva.org> 1.3.0-5mdv2008.1
+ Revision: 158298
- fix conf file

 + Olivier Blin <oblin@mandriva.com>
  - restore BuildRoot

 + Thierry Vignaud <tv@mandriva.org>
  - kill re-definition of %%buildroot on Pixel's request

* Mon Nov 12 2007 Funda Wang <fwang@mandriva.org> 1.3.0-4mdv2008.1
+ Revision: 108176
- rebuild for new lzma

* Fri Nov 02 2007 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.0-3mdv2008.1
+ Revision: 105219
- rework patch 1 one more time
- add missing header (patch 2)

* Thu Nov 01 2007 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.0-2mdv2008.1
+ Revision: 104462
- new license policy
- rediff both patches
- add initial support for the drakedm and dm script, rest hast to be done in initscripts file (/etc/X11/prefdm)

* Tue Oct 02 2007 Tomasz Pawel Gajc <tpg@mandriva.org> 1.3.0-1mdv2008.1
+ Revision: 94462
- use background from mandriva-theme
- mark slim.conf as a configuration file
- provide patch 1 (configuration)
- provide patch 0 (makefile patch)
- add pam rules
- import slim
μπορώ να βάλω τα ίδια ακριβώς στο αρχείο το πρώτο για να προχωρήσω στα επόμενα βήματα και αργότερα να μελετήσω το κομμάτι αυτό?

το δοκίμασα πάντως και έδωσα

Κώδικας: Επιλογή όλων

rpmbuild -ba slim.spec
και μου έβγαλε το εξεις μήνυμα

Κώδικας: Επιλογή όλων

error: Bad source: /home/prodromos/rpmbuild/SOURCES/slim-1.3.5-mga-config.patch: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος