Σελίδα 1 από 1

inxi πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Δεκ 12, 2013 21:54 pm
από serma
το inxi δινει πληροφοριες για το OS και το Hardware του η/υ
https://code.google.com/p/inxi/
@localhost ~]$ inxi -v7 -rz
System: Host: localhost Kernel: 3.8.13.4-desktop-1.mga3 x86_64 (64 bit, gcc: 4.7.2)
Desktop: KDE 4.10.5 (Qt 4.8.5) info: plasma-desktop dm: kdm Distro: Mageia 3 thornicroft
Machine: System: Hewlett-Packard product: HP G72 Notebook PC version: 049D100000202710000020000 Chassis: type: 10
Mobo: Hewlett-Packard model: 1425 version: 54.13 Bios: Hewlett-Packard version: F.07 date: 02/10/2010
CPU: Dual core Intel Core i3 CPU M 330 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8513.68
Clock Speeds: 1: 2133.00 MHz 2: 933.00 MHz 3: 933.00 MHz 4: 2133.00 MHz
Graphics: Card: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0046
X.Org: 1.13.4 drivers: v4l,intel Resolution: 1600x900@60.1hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile GLX Version: 2.1 Mesa 9.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio: Card: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3b56
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.8.13.4-desktop-1.mga3
Network: Card-1: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 168c:002b
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8136
IF: eth0 state: down mac: <filter>
WAN IP: <filter> IF: eth0 ip: N/A ip-v6: N/A IF: wlan0 ip: <filter> ip-v6: <filter>
Drives: HDD Total Size: 360.1GB (17.7% used)
1: id: /dev/sda model: WDC_WD3200BEKT size: 320.1GB serial: WD-WXK1A20E2516 temp: 46C
2: USB id: /dev/sdb model: ATMR04 size: 40.0GB serial: 0-0:0 temp: 0C
Optical: /dev/sr0 model: N/A rev: N/A dev-links: cdrom,cdrw,dvd,dvdrw
Features: speed: 24x multisession: yes audio: yes dvd: yes rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: N/A
Partition: ID: / size: 31G used: 5.9G (21%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
label: N/A uuid: d438c346-ace1-421c-84f8-7bc019e7d144
ID: /windows7 size: 267G used: 52G (20%) fs: fuseblk dev: /dev/sda2 label: N/A uuid: 40803CCD803CCB64
ID: /run/media/markos/EXDRIVE size: 38G used: 1.8G (5%) fs: fuseblk dev: /dev/sdb1
label: EXDRIVE uuid: F2607C9C607C68ED
RAID: System: supported: N/A
No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Unused Devices: none
Unmounted: ID: /dev/sda1 size: 0.21G label: SYSTEM uuid: 967ECFB97ECF9083
ID: /dev/sda3 size: 0.11G label: HP_TOOLS uuid: BC99-998A
Sensors: System Temperatures: cpu: 65.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Repos: urpmq repo: mageia-gr
http://www.mageia-gr.org/rpm/3/x86_64
urpmq repo: Core Release
ftp://ftp.pbone.net/mirror/distrib-coff ... re/release
urpmq repo: Core Updates
ftp://ftp.pbone.net/mirror/distrib-coff ... re/updates
urpmq repo: Nonfree Release
ftp://ftp.pbone.net/mirror/distrib-coff ... ee/release
urpmq repo: Nonfree Updates
ftp://ftp.pbone.net/mirror/distrib-coff ... ee/updates
urpmq repo: Tainted Release
ftp://ftp.pbone.net/mirror/distrib-coff ... ed/release
urpmq repo: Tainted Updates
ftp://ftp.pbone.net/mirror/distrib-coff ... ed/updates
Info: Processes: 172 Uptime: 1:53 Memory: 1090.2/2876.4MB Runlevel: 5 Gcc sys: N/A
Client: Shell (bash 4.2.37 running in konsole) inxi: 1.9.17

Re: inxi πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 13, 2013 07:01 am
από dglent
Ωραία έχουν συμπεριλάβει και την urpmq ;)

Re: inxi πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 13, 2013 21:54 pm
από nikos_k
βολικό προγραμματάκι ... !

Re: inxi πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: Παρ Δεκ 13, 2013 22:04 pm
από serma
ένα σκριπτακι είναι που μαζεύει τις διάσπαρτες πληροφορίες
σαν su με inxi -U ενημερώνεται και με inxi --recommends βλέπεις αν έχεις εγκατεστημένα όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί

Re: inxi πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 14, 2013 11:23 am
από serma
μπορεί να σου δείχνει και τον καιρό
https://code.google.com/p/inxi/wiki/inxi
@localhost ~]$ inxi -xxx -w
Weather: Conditions: 50 F (10 C) - Clear Wind: From the Variable at 4 MPH Humidity: 54%
Pressure: 30.33 in (1027 mb) Location: None None (GRC) Altitude: 126 ft
Time: December 14, 11:19 AM EET (Europe/Athens) Observation Time: December 14, 10:50 AM EET

Re: inxi πληροφορίες

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Δεκ 14, 2013 12:25 pm
από dglent
ωραίες χακεριές ! :ugeek: